EU podpořila technické obory na trutnovské průmyslové škole

20. 6. 2012 Autor: Jiří Hošna

Trutnovská střední průmyslová škola díky dotaci z Evropské unie vylepší vybavení svých učeben a laboratoří. Projekt rovněž usnadní absolventům získat zaměstnání. Celkové náklady dosáhnou bezmála 40 milionů korun. Většinu financí se kraji na tento projekt podařilo získat z Evropské unie.

„Zlepšení podmínek pro praktickou výuku a získávání praktických dovedností usnadní absolventům školy první vstup do zaměstnání. Díky projektu se obnoví materiálně-technické vybavení pro praktickou výuku na odloučeném pracovišti školy v Mladých Bukách. Jde o obnovu strojního parku pro výuku strojírenských oborů, modernizaci vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku elektrotechnických oborů a provedení potřebných stavebních úprav,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Vylepší se podmínky ve 13 stávajících odborných učebnách pro praktickou výuku a laboratořích a vzniknou nové dvě odborné učebny. Projekt vylepší vzdělávání v oblasti technického zaměření - strojírenství, slaboproudá elektrotechnika, nástrojař, strojní mechanik, elektrikář – silnoproud, elektrikář – slaboproud. Královéhradecký kraj podporuje odborné vzdělávání, aby umožnil rozvoj profesí, kterých je nedostatek na trhu práce a o které mají firmy v regionu zájem.

V regionu dosud vznikla čtyři centra odborného vzdělávání při středních odborných školách. Královéhradecký kraj na ně získal 125 milionů korun z Evropské unie. V Hradci Králové bylo loni v září otevřeno Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici a Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova. V Trutnově vylepšilo možnosti vzdělávání Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v tamní lesnické akademii, v Náchodě zase Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví. Pracuje se na Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl na Integrované střední škole v Nové Pace a Centru odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva v Hradci Králové.