Na březích Orlice v Hradci vznikne největší střední škola se zaměřením na strojírenství v kraji

29. 4. 2013 Autor: Imrich Dioszegi

V Hradci Králové vznikne největší a nejmodernější střední škola vyučující strojírenské a technické obory v Královéhradeckém kraji. Od 1. srpna 2013 se v krajském městě totiž spojí dvě velké strojnicky zaměřené střední školy: střední průmyslová škola v Hradecké ulici sídlící na levém břehu řeky Orlice a střední odborná škola na opačném břehu řeky v Hradební ulici. O sloučení těchto dvou středních škol dnes rozhodli krajští zastupitelé.

„Všichni studenti obou sloučených oborově blízkých škol budou moci plně využívat výhody obou institucí: například nově vybudovaného strojírenského centra odborného vzdělávání, které vzniklo za 25 milionů korun při střední škole v Hradební a umožňuje studovat nejmodernějšími metodami výuky. Sloučení nabízí také efektivnější vzdělávání a snadnější prostupnost mezi maturitními a učebními obory, což povede k lepšímu naplnění tříd a k zachování oborů. Celkově se posílí trvale udržitelný rozvoj školy, která sloučením vznikne,“ popsala výhody sloučení Táňa Šormová, krajská radní pro oblast školství.

Střední škola v Hradební má dnes téměř dvojnásobný počet žáků oproti své sestře na levém orlickém břehu: je ekonomicky silná, odborně na dobré úrovni, provozuje internát, školní jídelnu a tělocvičnu a logicky se stane nástupnickou organizací. Strojnické průmyslovce dlouhodobě ubývali studenti a měla stále menší počet strojnických oborů.

„Úroveň obou průmyslovek je možné zlepšit nejsnáze pod ´jednou střechou´. O sloučení těchto lokálně i oborově velice blízkých škol se hovořilo již v devadesátých letech minulého století,“ doplnila krajský radní.

Po sloučení budou na obou školách nadále pokračovat projekty, které byly započaty ještě pod rozdělenými subjekty. Sloučená škola bude moci lépe využít dílenské prostory: Hradební bude moci opustit odloučené dílny, čímž se ušetří zhruba 1,5 milionu korun ročně. Nadále bude odpovídajícím a důstojným způsobem využita historicky cenná Gočárova budova průmyslovky, kde se budou nadále vyučovat teoretické předměty.

Kvůli nepříznivému demografickému vývoji stále ubývá dětí, které vycházejí z devátých tříd základních škol. I v současné době tak na středních školách v Královéhradeckém kraji zůstanou v prvních ročnících neobsazené tisíce míst. Kraj na to již v minulých letech reagoval snižováním počtu tříd či slučováním některých škol; v optimalizaci bude muset i nadále pokračovat.