Záplavové území významných vodních toků Zlatý potok a Dědina - návrh na stanovení a zveřejnění podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok a významného vodního toku Dědina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 38/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Vpřípadě Zlatého potoka se jedná o nové stanovení záplavového území, vpřípadě Dědiny se jedná o změnu již stanoveného záplavového území. Záplavové území bude pro oba vodní toky (pro uvedené úseky) stanoveno společně a to zdůvodu provázanosti.


K vedenému řízení zveřejňujme mapové podklady a technickou zprávu pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0, 00 až 5,516 a významného vodního toku Dědina vř. km 10,965 – 26,140.

Soubory ke stažení