Aktuální informace k vydávání obecně závazných vyhlášek-zveřejňování OZV ve sbírce právních předpisů ÚSC

29. 11. 2023 Autor: Jana Mrkvičková

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR – obsahující metodické materiály pro tvorbu OZV + vzory OZV a také interaktivní vzory OZV.

Dokumenty ODK - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d

Kontakty: na dozorové pracoviště Pardubice a Hradec Králové

  • dozorpu@mvcr.cz
  • dozorhk@mvcr.cz
  • Mgr. Hana Jansová – telefon 974 520 719
  • Mgr. Markéta Mlynářová -telefon 974 560 710, 603 190 884
  • Mgr. Radka Vodrážková – telefon 975 560 713, 605 208 587
  • Mgr. Jan Štětina – 974 560 711, 705 869 520
Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC"), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů ÚSC"). Ve Sbírce právních předpisů ÚSC se dále zveřejňují i některé další akty uvedené v zákoně o Sbírce právních předpisů ÚSC.

V návaznosti na přechodná ustanovení zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC mají územní samosprávné celky a některé správní úřady povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů ÚSC své právní předpisy vyhlášené do 31. prosince 2021 na svých úředních deskách, a to nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC; v opačném případě tyto právní předpisy ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti.

Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách Sbírky právních předpisů ÚSC, zejména:

Soubory ke stažení