Stanoviska

22. 9. 2023 Autor: Roman Pavlíček

Upozorňujeme na následující stanoviska.

Další stanoviska je možné dohledat např. na webu MV ČR ODK - odkaz nebo MF ČR - odkaz


 

Stanovisko MV ČR_ODK č. 2_2021- Problematika převodu nevyčerpané dovolené na začátku a na konci uvolnění pro výkon funkce člena zastupitelstva ÚSC (pdf, 235 kB, 23.4.2021 13:06)

Stanovisko MF ČR CHJ č. 6_2020 k problematice účtování o návratné finanční výpomoci (pdf, 159 kB, 2.12.2020 9:59)
Stanovisko MF ČR CHJ č. 5_2020 k problematice srovnání rozpočtu se skutečností (pdf, 204 kB, 2.12.2020 9:59)
Stanovisko MF ČR CHJ č. 4_2020 k problematice zveřejňování informace o poskytnutí návratné finanční výpomoci (pdf, 180 kB, 2.12.2020 9:59)

Informace MF ČR k aplikaci § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v mimořádné situaci (pdf, 292 kB, 3.4.2020 12:42)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 6_2019 - Důsledky uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce bez předchozího souhlasu ZO (pdf, 120 kB, 1.10.2019 11:18)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 2_2018 - Kontrolní zjištění v protokolu o kontrole (pdf, 643 kB, 15.3.2019 12:34)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 1_2018 - Používání malého státního znaku a otisku úředního razítka na listinách vydaných při kontrole výkonu státní správy (pdf, 124 kB, 15.3.2019 12:33)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 4_2017 - Poslední kontrolní úkon a lhůta k vyhotovení protokolu o kontrole (pdf, 315 kB, 15.3.2019 12:28)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 3_2017 - Veřejné zakázky malého rozsahu (pdf, 336 kB, 15.3.2019 12:27)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 2_2017 - Vyřizování elektronicky učiněných podání občanů obce (pdf, 652 kB, 15.3.2019 12:27)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 1_2017 - Doručování protokolu o kontrole - aktualizovano_k_01-09-2018 (pdf, 121 kB, 15.3.2019 12:26)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 3_2016 - Postavení tajemníka obecního úřadu ve vztahu k orgánům obce -aktualizovano_k_01-09-2018 (pdf, 172 kB, 15.3.2019 12:20)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 1_2016 - Právo člena zastupitelstva na informace - aktualizovano_k_01-09-2018 (pdf, 3660 kB, 15.3.2019 12:19)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 2_2014 - Kontrola příspěvkových organizací zřízených ÚSC - aktualizovano_k_31-07-2017 (pdf, 98 kB, 18.3.2019 9:32)

Stanovisko MV ČR_ODK č. 1_2014 - Povinnost obce zpřístupnit Sbírku zákonů a Věstník právních předpisů kraje - aktualizovano_k_01-09-2018 (pdf, 104 kB, 18.3.2019 9:35)

Právní názor MV ČR_ODK - Čerpání dovolené a poskytování náhrady za nevyčerpanou dovolenou starostovi obce - říjen 2015 (pdf, 231 kB, 15.3.2019 12:18)

Komise v obci bez rady - listopad 2015 (pdf, 237 kB, 15.3.2019 12:17)

Výklad MF ČR - Rozpočtové opatření, změny rozpočtu (pdf, 249 kB, 15.3.2019 12:14)

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2_2015 - Rozsah údajů ve zveřejňovaných smlouvách - duben 2015 (pdf, 228 kB, 15.3.2019 13:35)