Logotyp Královéhradeckého kraje

16. 2. 2024

 

 Obsah

 

Logotyp Královéhradeckého kraje

Logotyp kraje vytváří image kraje, je komunikačním prostředkem s občany a nositelem základních informačních sdělení provázejících návštěvníky i obyvatele kraje. Logotyp kraje se užívá pro účely propagace, prezentace a identifikace kraje, a to zejména na běžných písemnostech, na plakátech a tiskovinách, v e-mailové komunikaci a tiskových zprávách, na propagačních a dárkových předmětech apod.

Logotyp Královéhradeckého kraje

Popis loga

Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje. Název správního celku je umístěn horizontálně ve dvou řádcích v ploše, která je výsečí do stylizovaného tvaru republiky. Tato výseč - symbol- odkazuje na umístění kraje v rámci republiky a zároveň vytváří z obrazového symbolu literu "K" (první písmeno názvu kraje) v perspektivní zkratce.

Logotyp je tvořen ze dvou na sebe navazujících ploch přesně definované proporce. V horní části je umístěno písmové označení Královéhradecký kraj z písma Founders Grotesk. Ochranná zóna loga definuje minimální prostor kolem logotypu, kam nelze nic dalšího umísťovat. Doplňkové texty, fotografie či jiné logotypy je nutné umístit až za tento vytyčený prostor. Ochranná zóna logotypu je definována pomocí jednotky x, která odpovídá velikosti jedné strany symbolu.

Logotyp Královéhradeckého kraje

Popis barev

  Pantone CMYK RGB WEB
červená 185 C 0 | 100 | 65 | 0 248 | 38 | 62 #F8263E
modrá 662 C 100 | 75 | 0 | 45 3 | 4 | 82 #03045
černá Process Black C 0 | 0 | 0 | 100 0 | 0 | 0 #000000
šedá Cool Gray 7 C 0 | 0 | 0 | 47 157 | 157 | 161 #9D9DA1

 

Soubory ke stažení