Finanční sbírky pro Ukrajinu

10. 3. 2022 Autor: Nikola Blahynková

Možností, jak pomáhat válkou zasažené Ukrajině je mnoho. Pokud chcete pomoci finančně, vyberte si jednu z organizací, které sbírky pořádají.

 • ADRA: Pomoc Ukrajině

  • Finanční dary smysyluplně pomáhají lidem zasaženým konfliktem. Do sbírky můžete přispět také bitcoinem.
 • Armáda spády: Pomoc pro Ukrajinu

  • Prostředky využívají na humanitární pomoc jak v místě konfliktu, tak na území České republiky pro potřeby lidí prchajících před válkou do naší země.
 • Care: Pomoc Ukraji

  • Pomoc civilistům, kteří se ocitli uprostřed války.
 • CityChurch

  • Sbírka na přímou pomoc rodinám z Ukrajinsko/Ruské hranice, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí války.
 • Český červený kříž

  • Zajišťování zdravotnického materiálu pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině.
 • Člověk v tísni

  • Dlouhodobá humanitární pomoc.

 • Diakonie Českobratrské církve evangelické

  •  Výtěžek sbírky půjde na podporu obyvatel Ukrajiny, kteří museli opustit své domovy a také na pomoc nejzranitelnějším skupinám, které Diakonie dlouhodobě podporuje prostřednictvím svých ukrajinských partnerů.
 • Donio: Hlavu nad vodou

  • Finance podpoří lidi, kteří mají příbuzné na Ukrajině, Ukrajince v ČR i mimo v rámci online terapií.
 • POST BELLUM

  • Podpora humanitární pomoci lidem postiženým invazí ruské armády, za dary nakupuje zdravotnický materiál a ochranné vybavení zvyšující bezpečnost obránců Ukrajiny.

 • Přímá pomoc ukrajinské armádě

  • Finanční sbírka na nákup obranného materiálu pro ukrajinskou armádu.
 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky

  • Všechny dary půjdou na podporu reportérům, kteří se snaží podávat informace přímo z místa konfliktu.
 • Nesehnutí

  • Podpora aktivních občanů a občanek, kterým hrozí nebezpečí nejen kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu, ale také represe ze strany ruského režimu.
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům

  • Pomoc uprchlíkům a cizincům přicházejícím do ČR.
 • Sdružení pro integraci a migraci

  • ​​​​​​​Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v ČR.
 • UNICEF: Pomoc na Ukrajině

  • Pomoc dětem na Ukrajině – teplé deky, hygienické potřeby, škola v krabici.​​​​​​​

 • Regionální ukrajinský spolek

  • ​​​​​​​Koordinační centrum pomoci Ukrajincům a Ukrajině v Hradci Králové

  • účet: 6107348389/0800 VS:12022