Regionální operační program NUTS II Severovýchod

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

logo ROP logo kraj Liberec logo kraj HK logo kraj Pardubice


Zpět na přehled programů a iniciativ


Aktuality

25.6.2010: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválil dne 21. června 2010 aktualizovaný plán výzev na rok 2010 a plán výzev na rok 2011.


18.09.2008: Zřízení Informačních center k projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)

Informační centra (pdf, 228 kB, 18.9.2008 10:41)


Dokumenty

Aktuální verze Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Prováděcího dokumentu:

Regionální operační program - verze 7.11.2007 (pdf, 3605 kB, 25.1.2008 15:03)
Prováděcí dokument (verze 7.0, 1.4.2010) (pdf, 2179 kB, 25.6.2010 16:13)

Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod je umístěna Příručka pro žadatele a příjemce a další aktuální verze dokumentů.Výzvy pro předkládání žádostí

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 24. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013:

prioritní osa 3 - Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Tato řízená výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace je zaměřena na realizaci projektů v oblasti podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, které prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na projekt „Kuks - Granátové jablko“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06155, podporovaný v rámci Integrovaného operačního programu.

Délka trvání výzvy: 28. května 2010 - 30. září 2010 (do 12 hodin).

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 3.1 (pdf, 273 kB, 25.6.2010 14:44)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 23. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013:

prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, oblast podpory 1.3 - Rozvoj veřejných mezinárodních letišť.

Oblast podpory je zaměřena na zlepšení podmínek letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť a na rozvoj letištní infrastruktury na letišti s platným statutem veřejného mezinárodního letiště v době podání žádosti. Tento statut v regionu soudržnosti Severovýchod splňuje letiště Pardubice.

Délka trvání výzvy: 8. června 2010 - 31. srpna 2010 (do 12 hodin).

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.3 (pdf, 258 kB, 25.6.2010 14:29)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 22. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 28.05.2010 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.1 (pdf, 464 kB, 25.6.2010 14:14)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 21. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013:

prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2 - Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu.

Délka trvání výzvy: 1. dubna 2010 - 30. září 2010 (do 12 hodin).

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 4.2 (pdf, 459 kB, 25.6.2010 13:58)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 20. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013:

prioritní osa 5 - Technická pomoc, oblast podpory 5.1 - Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP.

Délka trvání výzvy: 11. ledna 2010 - 31. prosince 2010 (do 12 hodin).

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.1 (pdf, 534 kB, 13.1.2010 15:49)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 19. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 30.04.2010 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.1 (pdf, 483 kB, 13.1.2010 15:41)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 18. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 31.03.2010 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území.

Tato řízená výzva svým zaměřením doplňovala oprávněné aktivity 16. a 17. kola výzvy.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.2 (pdf, 585 kB, 13.1.2010 15:34)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 17. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 31.03.2010 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území.

V rámci 17. kola výzvy byly podporovány pouze projekty realizované ve městech s více než 50 tis. obyvateli nebo s převažujícím dopadem projektu na město nad 50 tis. obyvatel. Projekty musely být současně zaměřené na naplňování konkrétních kódů prioritních témat:

25 Městská doprava

28 Inteligentní dopravní systémy

52 Podpora čisté městské dopravy

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.2 (pdf, 525 kB, 13.1.2010 15:27)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 16. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 26.02.2010 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území.

V rámci 16. kola výzvy bylo možné podporovat pouze projekty zaměřené na investice spojené s nákupem a modernizací drážních vozidel veřejné dopravy zajišťujících regionální železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.2 (pdf, 503 kB, 13.1.2010 15:14)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 15. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 29.01.2010 !!!

Tato řízená výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace byla zaměřena na realizaci projektů v oblasti podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, které prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na projekt "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli", reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06135, podporovaný v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 3.1 (pdf, 581 kB, 13.1.2010 15:01)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 14. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 29.01.2010 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a v rámci oblasti podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 3.1 (pdf, 309 kB, 30.10.2009 10:30)

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 3.2 (pdf, 318 kB, 30.10.2009 10:32)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 13. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 18.12.2009 !!!

Oprávněným žadatelem v rámci této výzvy pro oblast podpory 5.1 - Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP byla Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (řídící orgán ROP) – dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.1 (pdf, 269 kB, 25.6.2010 15:43)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 12. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 31.08.2009 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 4.1 (pdf, 273 kB, 25.3.2009 13:55)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 11. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013:

prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.

Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schválených Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) a které jsou v souladu s těmito IPRM.

Délka trvání výzvy: 9. února 2009 - 13.prosince 2013 (do 12 hodin).

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.1 (pdf, 284 kB, 4.3.2009 13:16)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 10. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 30.01.2009 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 2.3 - Rozvoj venkova.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.3 (pdf, 296 kB, 14.11.2008 14:56)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 9. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 11.11.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 2.2 - Rozvoj měst.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.2 (pdf, 280 kB, 25.8.2008 8:39)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 8. kolo výzvy pro Integrované plány rozvoje měst do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 30.09.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat Integrované plány rozvoje měst do oblasti podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.1 (pdf, 278 kB, 19.6.2008 15:22)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 7. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 31.10.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.1 (pdf, 296 kB, 2.5.2008 14:14)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 6. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 30.6.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.2 (pdf, 340 kB, 2.5.2008 14:13)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 5. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 30.5.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání a v rámci oblasti podpory 4.2 - Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 4.1 (pdf, 284 kB, 2.4.2008 11:09)

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 4.2 (pdf, 290 kB, 2.4.2008 11:10)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 4. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 30.4.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.2 (pdf, 287 kB, 2.4.2008 11:08)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 3. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 31.12.2008 !!!

Oprávněným žadatelem v rámci této výzvy pro oblast podpory 5.1 - Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP byla Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (řídící orgán ROP) – dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.1 (pdf, 248 kB, 25.1.2008 14:46)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 2. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 28.3.2008 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblastí podpory 2.2 - Rozvoj měst, 2.3 - Rozvoj venkova, 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.2 (pdf, 316 kB, 28.12.2007 9:52)

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 2.3 (pdf, 311 kB, 28.12.2007 9:53)

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 3.1 (pdf, 318 kB, 28.12.2007 9:54)

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 3.2 (pdf, 315 kB, 28.12.2007 9:55)


Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013. Výzva byla ukončena dne 15.11.2007 !!!

Žadatelé mohli předkládat své projekty v rámci oblasti podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a v rámci oblasti podpory 5.1 - Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP.

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 1.1 (pdf, 295 kB, 26.9.2007 13:46)

Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.1 (pdf, 274 kB, 26.9.2007 13:47)


Výsledky výzev

Výsledky doposud realizovaných výzev.


Připravované i již uskutečněné semináře, konference a další akce

Semináře, konference apod.


Odkazy na další informace

- webové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod www.rada-severovychod.cz

- webová adresa www.strukturalni-fondy.cz