Finanční mechanismy EHP/Norska (individuální projekty, blokové granty)

25. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Program Královéhradeckého kraje spolufinancovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska je popsán v samostatné sekci "Finanční mechanismy EHP/Norska - program".

 

Aktuality k 18. dubnu 2011: Informace o stavu přípravy FM EHP/Norska 2009 -2014

 

Dohody mezi EU a státy ESVO/EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) podepsané v červenci 2010 stanovují následující prioritní sektory pro Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014 a Finanční mechanismus Norska 2009 - 2014:

Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014:

 • ochrana a management životního prostředí
 • změna klimatu a obnovitelná energie
 • občanská společnost
 • lidský a sociální rozvoj
 • ochrana kulturního dědictví

 

Finanční mechanismus Norska 2009 - 2014:

 

 • zachycování a ukládání uhlíku (CCS)
 • ekologické inovace v průmyslu
 • výzkum a spolupráce škol
 • lidský a sociální rozvoj
 • spravedlnost a vnitro
 • podpora důstojné práce a tripartitního dialogu

 

V září 2010 byla oficiálně zahájena bilaterální jednání mezi donorskými státy a Českou republikou.

 

Podkladem pro tato jednání byly oprávněné programové prioritní oblasti, které schválili donoři a stanovují celkový rámec pro zaměření programů ve Finančních mechanismech. Konkrétní zaměření programů bude vždy dohodnuto při bilaterálních jednáních.

V září 2010 zahájilo Ministerstvo financí jakožto Národní kontaktní místo (NKM) pro FM EHP/Norska bilaterální jednání s donory na sjednání Memorand o porozumění. Ta budou uzavřena mezi ČR a zeměmi ESVO/EHP a Norskem.

Memoranda stanoví podmínky pro příjem finančních prostředků z FM EHP/Norska, včetně specifikace programových oblastí v ČR. Programové oblasti pro ČR byly stanoveny ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, zodpovědnými za danou oblast a v konsenzu s donory.

Termín pro odsouhlasení Vládou ČR a následné podepsání Memorand není možné v této chvíli stanovit, protože časový průběh pro dokončení konečného návrhu Memorand neodpovídá očekávání MF, které by velmi ocenilo, s ohledem na dvouleté zpoždění zahájení implementace, podepsání těchto Memorand co nejdříve, aby bylo možno urychleně zahájit vlastní práce na přípravě a implementaci Finančních mechanismů v ČR.

 

 

Aktuality k 13. květnu 2009: Alokace pro FM EHP/Norska 2004 - 2009 je vyčerpána

 

 

Dne 30.4.2009 byl v rámci FM EHP/Norska konečný termín pro udělování grantů donory. Udělené granty pro Českou republiku vyčerpaly 100 % alokace, která byla v rámci těchto Finančních mechanismů pro ČR určena, to je cca 2,8 mld. Kč (104,580 mil. EUR).

Česká republika celkem předložila Kanceláři finančních mechanismů 157 žádostí o grant (včetně rezervních projektů). Z toho 6 žádostí o Blokový grant / Individuální projekt – Technická asistence (IP TA) a 152 kompletních žádostí o individuální projekty / programy. Celkem bylo donory schváleno 144 žádostí o grant, z toho 133 individuálních projektů, 5 programů a 6 Blokových grantů / IP TA. Individuální projekty a programy obdržely celkem 82,975 mil. EUR (79 % alokace pro ČR) a Blokové granty / IP TA 21,605 mil. EUR (21 % alokace pro ČR).

V současné době probíhají jednání zeměmi EFTA a Evropskou komisí ke sjednání Finančních mechanismů pro období 2009-2014. Po uzavření Dohody mezi EU a EFTA státy bude zahájena příprava bilaterálních smluv mezi Českou republikou a zeměmi EFTA. Zahájení FM EHP/Norska 2009-2014 bude možné po jejich uzavření, a to v roce 2010.

 

 

Souhrnné informace k FM EHP/Norska naleznete na webových adresách www.eeagrants.cz a www.eeagrants.com (anglicky).

 

 

Informace týkající se blokových grantů naleznete na webové adrese www.blokovygrant.cz, dále například na webových adresách: www.naep.cz (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy), www.nros.cz (Nadace rozvoje občanské společnosti), www.eea-researchfund.cz (Fond pro podporu výzkumu).

 

 

 

Soubory ke stažení