Výsledky Výzvy č 3 - Prioritní osa 3

14. 12. 2011 Autor: Petra Hnátová

oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Projekty byly schváleny dne 1. 12. 2011 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.


Soubory ke stažení