Výzva č. 5 - Prioritní osa 3

15. 4. 2013 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 15. 4. 2013 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

Výzva č. 5 - Prioritní osa 3 (zip, 986 kB, 15.4.2013 8:13)


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 9

Příručka pro příjemce, v. 7

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů