Výzva č. 4 - Prioritní osa 3

13. 4. 2012 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 16. 4. 2012 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

Konzultace k předkládání projektových žádostí budou poskytovány až do 29. května 2012.Výzva č. 4 - Prioritní osa 3 (zip, 1914 kB, 13.4.2012 14:06)


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 7

Příručka pro příjemce

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů