Výzva č. 3 - Prioritní osa 3

6. 6. 2011 Autor: Petra Hnátová

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 6. 6. 2011 třetí kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

Konzultace k předkládání projektových žádostí budou poskytovány až do 27. července 2011.Výzva č. 3 - Prioritní osa 3 (zip, 1915 kB, 6.6.2011 8:11)
Text 3. výzvy včetně příloh


Další dokumenty ke stažení:

Příručka pro žadatele, v. 7

Příručka pro příjemce

Prováděcí dokument

Jak vyplnit žádost v Benefit7

Metodika monitorovacích indikátorů