Výzva č. 1 - Prioritní osa 3

17. 7. 2009 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 20. 7. 2009 kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Elektronická žádost Benefit 7 je k dispozici na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.

Prodloužení lhůty pro poskytování konzultací

Konzultace k předkládání projektových žádostí budou poskytovány až do středy 2. září 2009.Soubory ke stažení