Výsledky Výzvy č. 1 - Prioritní osa 3

17. 12. 2009 Autor: Petra Hnátová

oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Projekty byly schváleny dne 2. 12. 2009 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.


Soubory ke stažení