Výsledek Výzvy č. 2 - Prioritní osa 3

16. 11. 2010 Autor: Petra Hnátová

oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Projekty byly schváleny dne 4. 11. 2010 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.


Soubory ke stažení