Výsledky 2. výzvy z 2. globálních grantů - Prioritní osa 1

12. 10. 2012 Autor: Petra Hnátová

  • oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Projekty byly schváleny dne 4. 10. 2012 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení