Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

2.3.2021

Možnost partnerské spolupráce v rámci výběrového řízení programu ESPON 2020

Urbanistický institut Slovinské republiky (Urban Planning institute of Slovenia, IURS) má zájem účastnit se výzvy programu ESPON Covid-19 - jeho územní dopady a politické odpovědi v evropských regionech a městech.

Institut je hlavní slovinská výzkumná instituce v oblasti územního, regionálního a městského plánování a pro účast v projektu hledá partnery.

V případě zájmu naleznete další informace na webu IURS. Pověřenou kontaktní osobou je pan Andrej Gulič .

UIRS Letter of interest (pdf, 142 kB, 2.3.2021 21:03)

2.12.2020

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (velké projekty)

Centrum pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá dne 9. prosince 2020 od 9 hodin školení pro příjemce formou videokonference v MS Teams. Další informace, včetně odkazu pro vstup do videokonference a prezentací pro školení, naleznete zde (sekce Aktuality).

19.10.2020

Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, reagující na pandemii COVID-19

V prioritní ose 4 (spolupráce institucí a komunit) programu Interreg V-A ČR - Polsko byla vyhlášena nová výzva, tentokrát v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19. Vzhledem k tomu, jakou situací procházejí oba partnerské státy a jaké komplikace tato situace způsobuje spolupracujícím institucím, bude v této výzvě kladen důraz na spolupráci jak v době pandemie, tak i po ní. Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).