5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

19. 3. 2007

Číslo účtu pro veřejnost: 27-2031100257/0100
Číslo účtu pro obce: 78-7544530247/0100

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové