10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

19. 4. 2024

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny KÚ Královéhradeckého kraje nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu.

Úřední hodiny krajského úřadu.

 

Elektronická podatelna:    posta@khk.cz (e-mail)

Jak můžete kontaktovat Královéhradecký kraj je uvedeno v povinně zveřejňovaných informacích v bodě 4. Kontaktní spojení.
Popisy služeb veřejné správy, dle jednotlivých oblastí, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/. Popisy úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend jsou zveřejněny v Informačním systému registru práv a povinností provozovaném Ministerstvem vnitra https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/domu, jednotlivé agendy jsou popsány zde https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/.
Dále zveřejňujeme odkaz na krajským úřadem zpracované návody pro řešení různých životních situací