Úhrada vyvolaných nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace

13. 7. 2022 Autor: Ing. Petr Háp

Pravidla pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace - AKTUÁLNÍ INFORMACE r. 2022

Dne 17. června 2019 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/21/1642/2019 návrh Pravidel pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla stanovují postup pro úhradu těchto nákladů. Přílohou Pravidel je Návrh smlouvy a Vzor žádosti.

V červnu 2022 byl aktualizován text Pravidel pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace. Jedná se pouze o formální změnu týkající se změny rozpočtové kapitoly Královéhradeckého kraje, z níž bude úhrada financována. 

Soubory ke stažení