Výstupy analýzy k revitalizaci kapucínského kláštera v Opočně

24. 9. 2021 Autor: Pavla Truncová

Během léta 2021 proběhlo průzkumné šetření postojů místních obyvatel v Opočně k revitalizaci kapucínského kláštera. V průběhu července vedli studenti Ústavu etnologie FF UK otevřené rozhovory s veřejností o jeho budoucím využití. V září se do průzkumu zapojila organizace Nová síť, která jednala se zástupci města a místními institucemi. Výsledky analýzy byly prezentovány 24. září v Kodymově národním domě v Opočně.

Závěrečná zpráva z průzkumu je níže k dispozici ke stažení.

Výstupy analýzy k revitalizaci kapucínského kláštera v Opočně

Soubory ke stažení