Areál kapucínského kláštera v Opočně po 15 letech znovu ožije a bude zpřístupněn veřejnosti

10. 11. 2022

Klášterní komplex, který je v současnosti majetkem Královéhradeckého kraje, znovu po 15 letech otevře své brány veřejnosti – a to díky aktivní snaze ze strany Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Ten začal v minulém roce řešit nové využití kláštera a ke spolupráci na jeho revitalizaci přizval vedení města Opočno, Univerzitu Karlovu a kulturní organizaci Nová síť. V průběhu července a září 2021 proběhl v Opočně průzkum studentů Ústavu etnologie Univerzity Karlovy a pracovníků Nové sítě, jehož cílem bylo zjistit názory místních obyvatel, institucí a zástupců města Opočno na nové využití kláštera. Výsledky šetření byly veřejně prezentovány 24. září 2021 v Kodymově národním domě.

V průzkumu nejvíce zaznívaly ohlasy na zpřístupnění klášterních zahrad, které by plnily funkci „oázy klidu“ v centru města, komunitního místa pro setkávání všech generací a venkovního prostoru pro pořádání kulturních akcí.

Královéhradecký kraj na základě těchto výstupů připravil projekt Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně, pro který se mu podařilo v dubnu 2022 získat finanční podporu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci výzvy Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví programu Kultura.

Projekt Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně je jedním z 15 úspěšných projektů z celkových 37 podaných žádostí a byl podpořen grantem ve výši 4,7 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje na projekt činí 5,3 mil Kč a Královéhradecký kraj ho bude kofinancovat 10 %.

Díky finanční podpoře bude možné během projektu pracovat na postupném zpřístupnění klášterních zahrad veřejnosti a jedním z cílů bude vytvořit zde zázemí pro aktivní trávení volného času, ale i odpočinek. Z dotace bude do zahrady pořízen parkový mobiliář (lavičky, stolky, židle, přístřešek s knihovnou) a mobilní pódium pro kulturní akce. Část laviček bude vyrobena v rámci tesařského workshopu se zapojením místní veřejnosti. Z dotace plánujeme uspořádat 2 koncerty a 2 výstav, nicméně zakoupené podium a prostory klášterních zahrad budou k dispozici místním kulturním aktérům pro organizaci jejich vlastních akcí. Část klášterních zahrad bude sloužit také pro pěstování místní komunity a z grantu bude uhrazeno potřebné zahradnické nářadí a rostlinný materiál.

V rámci projektu budou dále ve spolupráci s norským partnerem Fjellugla Kompetanse AS uspořádány vzdělávací semináře pro veřejnost zaměřené na revitalizaci a management kulturního dědictví.

Projekt je od počátku založený na participativním plánování a na práci s veřejností. Do celého procesu oživování kláštera bychom rádi aktivně zapojili místní komunitu, která bude mít možnost se podílet na budování komunitní zahrady, organizaci kulturních akcí a přípravě strategického plánu rozvoje budov kláštera, pro které kraj stále hledá využití. O možném zapojení do projektu proběhne v Opočně několik informativních setkání. Projekt bude realizován od června 2022 do října 2023.

Pro komunitní aktivity hledáme již nyní nadšené zahradníky, kutily a kreativní duše všech věkových kategorií. Pokud máte zájem se zapojit do procesu oživování kláštera, tak se prosím obracejte na koordinátorku projektu Lucii Maříkovou přes e-mail lmarikova@kr-kralovehradecky.cz. Pro více informací o projektu a plánovaných aktivitách sledujte FB stránku Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně.

Areál kapucínského kláštera v Opočně po 15 letech znovu ožije a bude zpřístupněn veřejnosti