Zemřel krajský zastupitel a starosta Meziměstí Pavel Hečko

24. 3. 2021

Dnes v noci po těžké nemoci zemřel krajský zastupitel, bývalý radní kraje a starosta Meziměstí Pavel Hečko. Bylo mu 54 let.

Zemřel krajský zastupitel a starosta Meziměstí Pavel Hečko
Pavel Hečko přes dvě desetiletí působil v samosprávě Meziměstí na Broumovsku, kde od roku 2003 pracoval jako místostarosta a od roku 2018 jako starosta.

V letech 2016 až 2020 byl členem Rady Královéhradeckého kraje, kde měl na starost gesci regionálního rozvoje, cestovního ruchu, evropských grantů a dotací.

Královéhradecký kraj vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým a děkuje Pavlu Hečkovi za jeho dlouholetou práci pro občany kraje i za svědomitou práci krajského zastupitele.

Jménem rady Královéhradeckého kraje chci vyjádřit zármutek nad smutnou zprávou, která nás dnes zasáhla. Pavla jsem měl možnost během posledních čtyř let poznat jako velmi pracovitého člověka, který žil regionem a významnou měrou se podílel na rozvoji Královéhradeckého kraje. Vždy prosazoval zájmy místních samospráv a jejich představitelů, kterým dobře rozuměl i díky tomu, že sám působil jako starosta. Pro mě osobně odchod Pavla Hečka znamená ztrátu člověka, který bude obrovsky chybět nejen ve veřejném životě, ale především všem, kteří ho znali,“ sdělil hejtman Martin Červíček.