V Opočně se uskuteční mezinárodní konference s názvem Kulturní dědictví: Inovativní přístupy a udržitelný komunitní rozvoj

8. 3. 2023

Kodymův národní dům v Opočně bude od 17. do 19. března dějištěm mezinárodní konference, která nabídne místním vzdělávací semináře se zaměřením na revitalizaci kulturního dědictví, inovativní využití památek a jejich udržitelný rozvoj. Ty přinesou do města nové pohledy na oživení bývalého kapucínského kláštera. Seminářů se zúčastní vedle široké veřejnosti, zástupců místní samosprávy či českých odborníků také zástupci norského partnera projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně.

„Opočenská veřejnost se má stát nejen hlavním uživatelem obnoveného klášterního komplexu, ale měla by být také spolutvůrcem jeho obnovy a náplně. Inspiraci místním přinesou vzdělávací semináře, které budou šířit zkušenosti z podobných projektů revitalizace památek u nás i v Evropě,“ uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana odpovědná za kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.

Opočenské semináře povedou mimo jiné také norští partneři z organizace Fjellugla Kompetanse AS a odborníci z Norwegian University College of Green Development, kteří budou sdílet inovativní přístupy k rozvoji kulturního dědictví a jeho potenciálu pro cestovní ruch. Prezentace se budou dále věnovat konceptům udržitelného komunitního rozvoje a regenerativního pěstování, se kterými pracuje i projekt Komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně. Zástupci partnerské organizace z Norska do Opočna zavítali už na podzim 2022, kdy proběhl pod jejich vedením tesařský workshop, v jehož rámci vznikal se zapojením místní komunity mobiliář pro tamní klášterní zahrady.

„Na březnové semináře v dubnu navážou dílčí workshopy, které budou podkladem pro tvorbu Strategického plánu rozvoje kláštera. Opočenská veřejnost bude mít znovu příležitost se zapojit do diskuze nad osudem této místní památky,“ přiblížila náměstkyně Berdychová.

Oživení klášterních zahrad se daří uskutečňovat prostřednictvím projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně, jehož rozpočet činí 5,3 milionu korun. Většinu těchto peněz (4,75 milionu korun), pokryje finanční podpora z Norských fondů (Fondy EHP 2014–2021).

Kapacita přednáškového sálu je omezená, zájemci by se měli registrovat přes online formulář. Akce je pro účastníky zcela zdarma.

Soubory ke stažení