V kraji je zakázáno rozdělávat oheň v přírodě a tábořit mimo vyhrazená místa

11. 7. 2023

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Pro celé území kraje platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě i například pálení klestí na zahradách. Zákaz platí od 10. 7. 2023 do odvolání.

Z důvodu vysokých teplot, sucha a predikce počasí pro nadcházející dny jsem se po poradě s ředitelem krajského hasičského záchranného sboru rozhodl vyhlásit období mimořádných klimatických podmínek. Jen za poslední víkend vyjížděli hasiči v našem kraji k osmi požárům v souvislosti se suchem. Nejčastějšími příčinami požárů v přírodním prostředí bývá podle hasičů lidská nedbalost i technické závady. Z důvodu nebezpečí vzniku velkých škod proto do odvolání na území Královéhradeckého kraje platí zákaz rozdělávání a manipulace s ohněm ve volné přírodě. Prosím všechny obyvatele, aby v těchto a následujících dnech nerozdělávali jakýkoliv oheň v lese a v jeho blízkosti a netábořili mimo vyhrazená místa,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Na celém území Královéhradeckého kraje je až do odvolání zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň ve volné přírodě, v lese i v jeho blízkosti
  • tábořit v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
  • kouření v lese a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě
  • spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje eviduje v prvním prázdninovém týdnu zvýšený počet požárů v přírodním prostředí. Počet je významně vyšší oproti minulým letům ve sledovaném období (rok 2023: 18 požárů, rok 2022: 8 požárů, rok 2021: 3 požáry a rok 2020: 8 požárů).

Současně podle portálu intersucho.cz je v rámci našeho kraje výrazné půdní sucho, které se dále prohlubuje a předpověď Českého hydrometeorologického ústavu je na následující dny nepříznivá (jasno, vysoké teploty, minimální srážky). ČHMÚ pak dále vydal i výstrahu na nízké riziko vzniku požárů pro celou republiku, která platí až do odvolání. Podle portálu firerisk.cz platí pro Královéhradecký kraj vysoká pravděpodobnost vzniku požárů v souvislosti s vysokými teplotami a suchem.

Při nedovoleném rozdělání ohně mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by kvůli jejich činnosti vznikl požár, může to být pokuta až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda, může být jednání osoby vyhodnoceno jako trestný čin. U právnických osob jsou sankce mnohonásobně vyšší.

V kraji je zakázáno rozdělávat oheň v přírodě a tábořit mimo vyhrazená místa

Časté dotazy v souvislosti se zákazem rozdělávání ohně

Můžeme na soukromém pozemku roztopit oheň nebo gril?

Na soukromém pozemku (zahradě) je možné gril či ohniště roztopit. Je však nutné dodržet veškerá bezpečnostní pravidla a vyvarovat se rizikům rozšíření ohně mimo topeniště.

Můžeme pálit na zahradě biologický odpad nebo klestí?

Pálení klestí a odpadu na zahradách a soukromých pozemcích je zakázáno.

Týká se zákaz manipulace s otevřeným ohněm i zábavní pyrotechniky?

Ano, i pyrotechnika je forma otevřeného ohně. V žádném případě se nesmí používat vybuchující pyrotechnika, ale ani takzvané lampióny štěstí.

Týká se zákaz rozdělávání ohně i táborových ohňů?

Nařízení se vztahuje i na táborové ohně. Ty se zakládají zpravidla v přírodním prostředí a tato činnost je za současných mimořádných klimatických podmínek zakázána. Tepelná úprava potravin v rámci schválených tábořišť, kempů a letních táborů na vyhrazených místech k tomu určených není tímto nařízením dotčena.

Je možné tábořit v lese a mimo vyhrazená místa, aniž bychom rozdělali oheň?

Je velice důležité rozlišovat bivakování od táboření. Táboření znamená přenocování v přírodě za zvýšeného komfortu, který je většinou zajištěn stanem, rozděláním ohně atp. Bivakováním se rozumí přenocování za sníženého komfortu, tedy bez použití přístřešku, stanu nebo rozdělání ohně. Bivakovat lze, tábořit ne.

Kdo dodržování pravidel kontroluje?

Kontroly dodržování nastavených opatření provádí obce.

Pokud budeme potřebovat něco v souvislosti s nastavenými opatřeními konzultovat, kam se můžeme obrátit?

Pro konzultaci se můžete obrátit na nejbližší obecní úřad.

Co hrozí osobám, které nařízení poruší?

Při nedovoleném rozdělání ohně mohou dostat fyzické osoby pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by kvůli této činnosti vznikl požár, může to být pokuta až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda, může být jednání osoby vyhodnoceno jako trestný čin. U právnických osob jsou pak sankce ještě mnohonásobně vyšší. Pokutu při porušení nařízení uděluje hasičský záchranný sbor.

Soubory ke stažení