Seminář představil nové možnosti podpory přeshraniční spolupráce

25. 11. 2022

V sále zastupitelstva krajského úřadu Královéhradeckého kraje se uskutečnil seminář k novému dotačnímu programu Interreg Česko - Polsko 2021–2027. Do pěti prioritních os, ve kterých je doprava, cestovní duch i podnikání, je připravena Evropská unie alokovat přes čtyři miliardy korun. První výzvy přeshraničního programu budou vyhlášeny již 15. prosince.

Seminář představil nové možnosti podpory přeshraniční spolupráce

Seminář zahájil radní pro regionální rozvoj a evropské dotace Adam Valenta. Zdůraznil úspěšnost česko-polských přeshraničních programů v našem kraji a vyjádřil naději, že i nový přeshraniční program bude v našem kraji efektivně a úspěšně využíván.

Přednášející pak pro téměř 140 zájemců o přeshraniční projekty představily pět prioritních os nového programového období, tematické zaměření i harmonogram výzev. Seminář zakončila prezentace Euroregionu Glacensis k Fondu malých projektů. Následovala široká diskuse.

Program Interreg Česko - Polsko 2021–2027 umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území.

Prioritní osy, které byly definované pro toto programové období jsou: Integrovaný záchranný systém a životní prostředí, Cestovní ruch, Doprava, Spolupráce institucí a obyvatel a Podnikání. Podrobnosti naleznete v přílohách.

Seminář představil nové možnosti podpory přeshraniční spolupráce

Soubory ke stažení

Fotogalerie