Seminář představil Mezinárodní visegrádský fond a možnosti grantů

14. 11. 2022

Na krajském úřadě se uskutečnil seminář ke grantovým možnostem v rámci Mezinárodního visegrádského fondu, kterého se zúčastnilo téměř 80 zájemců z Královéhradeckého i sousedního Pardubického kraje. Cílem semináře bylo podpořit stávající zájem o Mezinárodní visegrádský fond v Královéhadeckém kraji, představit nové možnosti fondu a rovněž prezentovat inspirativní projekty.

Seminář představil Mezinárodní visegrádský fond a možnosti grantů

Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizaci se sídlem v Bratislavě, která podporuje občanskou spolupráci mezi zeměmi V4, ale také v širší střední Evropě. Fond disponuje ročním rozpočtem 10 milionů EUR a nabízí několik grantových programů (nově program pro krátkodobou mobilitu mládeže), ale také stipendia (na magisterském a doktorském stupni) a umělecké rezidence.

Fond je určen orgánům místní správy a samosprávy (kraje, města, obce), příspěvkovým organizacím, školám všech stupňů, veřejným institucím (muzea, galerie, sportovní kluby apod.), neziskovým organizacím a spolkům, soukromým společnostem. Grantová podpora může dosáhnout až 100%, není ale určena fyzickým osobám a organizacím přímo uvedeným ve státním rozpočtu – například ministerstvům apod.

Součástí semináře byla také diskuze, konzultace grantových návrhů a projektových nápadů, prezentovány byly některé úspěšné projekty, realizované na území našeho kraje.

Více informací o Mezinárodním visegrádském fondu lze nalézt na: www.visegrad.fund

Zájemci o realizaci projektů v rámci Mezinárodního visegrádského fondu i dalších mezinárodních programů mohou získat potřebné informace na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 602 488 137, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Seminář představil Mezinárodní visegrádský fond a možnosti grantů

Fotogalerie