Zlatá koruna: Kraj ocení dobrovolníky, kteří rozvíjejí volnočasové aktivity dětí a mládeže

4. 7. 2024

Královéhradecký kraj vyhlásil 7. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v regionu – Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Své návrhy na nominace mohou organizace zasílat do 28. července.

Jednou z dlouhodobých priorit kraje je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků. Cílem Královéhradeckého kraje je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při práci s dětmi a mládeží.

Nominováni mohou být dobrovolníci dlouhodobě pracující s dětmi a mládeží po dobu minimálně 3 let, kteří působící v neziskové organizaci, škole či školském zařízení se sídlem v Královéhradeckém kraji a nebyli oceněni cenou „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“ v posledních 3 letech.

Na ocenění může být navržena pouze osoba starší 18 let. Dobrovolníkem je pro potřeby oceňování pracovník, který nepobírá za práci s mládeží, za kterou je navrhován na ocenění, pravidelný finanční honorář (odměnu).

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy.

Návrhy na nominaci je možné podávat do 28. července 2024 v listinné podobě na adresu či podatelnu krajského úřadu:

  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
  • odbor školství
  • Pivovarské náměstí 1245
  • 500 03 Hradec Králové
nebo elektronicky společně s minimálně dvěma fotografiemi navrhovaného pracovníka při dobrovolnické činnosti na e-mail tzavisky@khk.cz (doručení e-mailu bude potvrzeno).

Propozice soutěže a nominační formulář naleznete v příloze článku. Kompletní pravidla pro oceňování jsou k dispozici na stránkách Školského informačního portálu Královéhradeckého kraje.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Záviský (tel.: 736 521 838, e-mail: tzavisky@khk.cz)

Mgr. Iva Polednová (tel.: 702 175 793, e-mail: ipolednova@khk.cz)

Soubory ke stažení