Mezinárodní visegrádský fond podpořil další projekty v našem regionu

18. 6. 2021

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) vznikl v roce 2000 v rámci Visegrádské skupiny, od té doby podpořil tisíce projektů. Stále více se do tohoto fondu zapojují partneři z Královéhradeckého kraje.

„Při posledním hodnocení byly podpořeny rovnou dva projekty, ve kterých jsou zapojeni tři partneři z našeho kraje,“ říká Adam Valenta, krajský radní odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací.

Prvním je česko-polský přeshraniční projekt Tajemství podzemních komplexů v demokracii a diktatuře na česko-polském pohraničí, žadatel – Město Rokytnice v Orlických horách, partneři projektu – Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta, Podzemní město Osówka, Gluszyce a Polsko-česká vědecká společnost, Wroclaw. Administraci projektu zajišťuje Institut spolupráce, z. ú., Vrchlabí.

Průvodci ve vojenských objektech se setkávají se stále větším zájmem turistů o odborné, detailní informace k dané problematice, na druhou stranu znalosti mladé generace o období nacistické diktatury jsou dle průzkumu médií slabé. Tento pilotní propagačně-vzdělávací projekt je proto založen na vytvoření inovativní propagace vojenských objektů na česko-polském příhraničí, spojených s nacistickou diktaturou a na předání znalostí odborníků univerzit učitelům základních a středních škol v česko-polském příhraničí (tímto postupem bude osloveno přibližně 25 tis. žáků v česko-polském příhraničí). Multilevelová propagace rozsáhlých objektů Hanička a Osówka bude zajištěna prostřednictvím pořízení nové mobilní aplikace pro rozšířenou realitu, umožňující zapracování rovněž historického kontextu, vyhotovením webových stránek partnerů a informačních letáků. Projekt navazuje na přeshraniční projekty, realizované v programu Interreg V-A ČR – Polsko. Projekt je možno označit jako pilotní z důvodu zájmu postupného zapojování dalších partnerů zemí V4 i partnerské Zakarpatské oblasti na Ukrajině za účelem posilování nového fenoménu cestovního ruchu “vojenské turistiky” ve visegradském prostoru. Projektu byla přidělena 100 % dotace ve výši 49 890 EUR (nejvyšší částka dotace přidělená v tomto hodnocení českým žadatelům, jedna z nejvyšších v rámci celého území V4).

„Jsem velmi rád, že město Rokytnice v Orlických horách ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové projekt získalo. Spolupráce Historického ústavu FF UHK spočívá v přípravě didaktických materiálů pro studenty základních a středních škol. I dnes je nutné připomínat, a to především nejmladší generaci, období druhé světové války a hrůz, které přinesla,“ říká Jiří Štěpán z Historického ústavu FF UHK a zastupitel Královéhradeckého kraje.

Druhým podpořeným je rovněž česko-polský přeshraniční projekt Neformální a lepší, kde žadatelem je Středisko volného času Déčko, Náchod, polským partnerem je Mateřská a základní škola S. Moniuszky, Kudowa Zdrój. Projektu byla rovněž přidělena 100 % dotace ve výši 6 648 EUR.

„Projekt je zaměřen na neformální vzdělávání a výměnu metod a dobré praxe, cílen je na žáky ve věku 6-14 let. Projekt vychází z potřeb obou organizací, kdy SVČ Déčko má dlouholetou zkušenost s volnočasovými aktivitami a polská partnerská organizace zase zkušenost s motivací žáků a s jejich zapojováním do komunitních aktivit,“ říká Kateřina Hiebschová, ředitelka SVČ Déčko.

Více o podpořených projektech v rámci posledního hodnocení - zde.

V rámci MVF lze realizovat několik typů projektů, kromě standartních projektů za účasti partnerů alespoň ze tří států V4 (zapojit se mohou rovněž partneři ze států Východního partnerství a Západního Balkánu, tj. např. z partnerské Zakarpatské oblasti) lze realizovat i bilaterální přeshraniční projekty a některé další typy projektů. Více o MVF – zde (strany 38 až 45).

Zájemci o realizaci projektů v rámci MVF i dalších mezinárodních programů mohou získat potřebné informace (příprava projektů, inspirativní projekty apod.) na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

TEXT: Roman Klíma

Mezinárodní visegrádský fond podpořil další projekty v našem regionu