Kraj vznik nové školy pro neslyšící podpořil. Nyní vyčká na verdikt akreditační komise

30. 3. 2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje se už podruhé zabývalo tematikou zápisu nové vyšší odborné školy, která by měla za úkol vzdělávat tlumočníky českého znakového jazyka. Dnes zastupitelé odsouhlasili, že vznik nové školy podporují. Po kladném vyjádření akreditační komise nebude mít Rada kraje problém dát k zápisu nové VOŠ souhlasné stanovisko.

Kraj vznik nové školy pro neslyšící podpořil. Nyní vyčká na verdikt akreditační komise

Nová vyšší odborná škola by měla vzniknout při současné krajské Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Hradci Králové, Štefánikově ulici. O akreditaci vzdělávacího programu tlumočník českého znakového jazyka škola už požádala. „Počkáme na závazné stanovisko akreditační komise. V případě kladného rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu škola požádá o jeho zápis do rejstříku. V tomto případě nebude mít Rada kraje problém vydat k tomuto zápisu souhlasné stanovisko,“ řekla radní pro školství Táňa Šormová. V novém vzdělávacím programu tlumočník českého znakového jazyka by se mělo vzdělávat 28 studentů a otevírat by se měl jednou za tři roky.

O návrhu přitom hlasovalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje už podruhé. Poprvé návrh v závěru loňského roku neprošel, a to proto, že nebyla ujasněna podoba nových oborů VOŠ. „O akreditaci dvou nových oborů vzdělání požádala škola už prosinci. Akreditační řízení bylo ale pozastaveno. V současné době řízení pokračuje. Je posuzován pouze jeden obor – tlumočník českého znakového jazyka. Oproti původnímu návrhu se změnil počet oborů, kapacita VOŠ i časový interval otevření již jen jednoho oboru,“ dodala k celé věci radní pro školství Šormová. Zastupitelstvo kraje tak přijalo usnesení, že vznik nové vyšší odborné školy podporuje a doporučuje Radě kraje souhlasit se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.