Konference Texwaste představila trendy v recyklaci textilu a oděvů

23. 5. 2023

V sídle Královéhradeckého kraje se uskutečnil druhý ročník celorepublikové konference o třídění a recyklaci textilu a oděvů s názvem Texwaste, tentokrát i s mezinárodní účastí. Účastníci konference měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy a navzájem sdílet příklady dobré praxe. Akce se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

„Těší mě, že se v Hradci Králové podařilo uskutečnit již podruhé konferenci o třídění a recyklaci v textilním a oděvním průmyslu. Druhý ročník konference Texwaste přinesl důležité téma na půdu krajského sídla. Recyklací můžeme pozitivně ovlivnit naše životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost výroby. Musíme zajistit více míst pro odkládání a třídění komunálního odpadu a snížit podíl odpadu směsného. Důležitá je také osvěta, snazší budování recyklačních linek, rozšířená odpovědnost výrobců a také omezování nerecyklovatelných textilií. Problém bychom ale neměli řešit vývozem odpadu do ekonomicky méně vyspělých států. Módní průmysl produkuje asi desetinu celosvětových uhlíkových emisí, spotřebovává skoro pětinu průmyslově využívané vody a více energie než letecká a lodní doprava dohromady,“ upozorňuje investiční náměstek hejtmana Pavel Bulíček, pod jehož záštitou se konference konala.

Konference Texwaste představila trendy v recyklaci textilu a oděvů
Investiční náměstek hejtmana Pavel Bulíček na konferenci Texwaste

Odborník z Ministerstva životního prostředí ČR Jan Maršák během jedné z přednášek přiblížil strategii České republiky i Evropské unie, jejímž cílem je, aby textilní výroba zůstala bez velkých problémů zachována i pro další generace a aby nepředstavovala výraznou zátěž pro životní prostředí. Největší diskuze podle něj vyvolává snaha Evropské komise zakázat likvidaci neprodaných textilií.

Účastníci konference si také vyslechli přednášku Kateriny Rose z univerzity v německém Reutlingenu, ve které zazněly příklady dobré praxe v Německu, kde je recyklovatelnost textilu mimo jiné i dobrým reklamním tahem.

Jan Marek ze společnosti INOTEX informoval o evropském partnerství, jehož cílem je zvýšit šance firem získat dotaci na projekty v oblasti recyklace. Účastníci se pak od Jiřího Česala z Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu seznámili s možnostmi, jak se odpovědně vypořádat s tlakem ze strany Evropské unie na výrobce i například e-shopy, aby přispěli i na takové náklady spojené s výrobky, jako jsou náklady na sběr či recyklaci.

Manažer strategického obchodu Ján Krivda z úspěšné technologické firmy RETEX mimo jiné informoval, že u oděvů ve stavebnictví se daří prodloužení jejich životního cyklu až o desítky roků.

Přítomní se také dozvěděli o dotacích a certifikaci. Lenka Michálková z krajského Centra investic, rozvoje a inovací představila dotační možnosti v Královéhradeckém kraji s důrazem na udržitelnou textilní výrobu. Představitelka nezávislého certifikačního institutu OETI Dana Rástočná-Illová popsala proces certifikace. Institut vydal již stovky tisíc certifikátů pro textilní výrobu odpovědnou vůči životnímu prostředí, zaměstnancům i zákazníkům.

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pavel Kuráň seznámil publikum s česko-německým projektem, který se snaží o získání čistého oblečení prostřednictvím tepelného štěpení uhlovodíků.

Odborník na stavebnictví Jan Valentin z Českého vysokého učení technického přinesl inspirace na recyklaci ze svého oboru. Upozornil, že dochází dostupné kamenivo, písek i sklářské písky.

V závěru konference proběhlo shrnutí od Miloše Berana z České technologické platformy pro textil, diskuze a workshop.

Fotogalerie