Klášterní zahrada v Opočně žije, projekt startu oživení areálu končí

20. 12. 2023

Oživení zahrady bývalého kapucínského kláštera v centru města Opočna se podařilo nastartovat. Dosavadní aktivity se v klášterním areálu realizovaly díky projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně s finanční podporou Fondů EHP 2014–2021. Cíle projektu, který již nyní končí, se podařilo naplnit. Zajistil otevření dříve nepřístupného areálu pro veřejnost a jeho částečnou revitalizaci.

1

Projekt Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně zpřístupnil klášterní zahrady veřejnosti. Trval od loňského května a definitivně skončí v prosinci letošního roku. Jeho aktivity vyvrcholily vzdělávací akademií, kterou v Opočně pořádal Královéhradecký kraj společně s Institutem umění – Divadelním ústavem pro zájemce z řad kulturních manažerů, zástupců veřejné správy či vlastníků objektů s naplánovanou revitalizací.

„Uspořádáním této akce jsme chtěli účastníkům akademie předat naše zkušenosti, které jsme během celého trvání projektu načerpali. Představili jsme jim strategii rozvoje kláštera, jejímž cílem bylo oživení areálu prostřednictvím kulturních a komunitních aktivit a vytvoření oázy klidu v centru města Opočna se zázemím pro trávení volného času. Vzdělávací semináře v rámci akademie jsme zaměřili na projektový management a financování včetně vhledu do grantových možností s příklady dobré praxe spojené s revitalizací památek,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová za gesci památkové péče, kultury a cestovního ruchu.

Během půldruhého roku trvání projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně se podařilo například uspořádat pravidelná setkání s místní komunitou či tesařský workshop, kterého se zúčastnili i tesařští mistři z Norska a vznikly tak některé části mobiliáře zahrady. Lidé se mohli také zúčastnit různých vzdělávacích aktivit. Letos v květnu se uskutečnilo slavnostní otevření zahrady s koncertem hradeckých filharmoniků a dětí z opočenského základní umělecké školy.

4
Tesařský workshop

„V létě se v zahradě odehrávaly další kulturní akce, během kterých aktéři pracovali na strategii rozvoje samotného kláštera. Do zahrady si našly cestu i místní spolky a pořádaly zde řadu akcí. Oživení klášterních zahrad v Opočně se naplnilo nad očekávání,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová za gesci památkové péče, kultury a cestovního ruchu.

Projekt Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně s finanční podporou Fondů EHP 2014–2021 trval od 26.dubna 2022 do 31. prosince 2023.

3

Přehled realizovaných aktivit v rámci projektu:

• Pořízení technického vybavení: součástí aktivity byl tesařský workshop v říjnu 2022 ve spolupráci s norským partnerem organizací Fjellugla Kompetanse (N) a také veřejná zakázka na mobiliář zahrady. Jedná se například o parkové lavičky, stoly se židlemi, multifunkční přístřešek s knihovnou, podium, dataprojektor, promítací plátno a zvukovou aparaturu. Vše po ukončení projektu dále poslouží veřejnosti.

• Vybudování komunitní zahrady: v zahradách uskutečňovala pravidelná setkávání místní komunity, která se podílela na vytvoření pěstební části pro veřejnost pod vedením mentora a vytvořila podmínky pro aktivní trávení volného času v prostorách zahrady. V této části projektu také vznikly podpůrné dokumenty k udržování zahrady (návrh komunitní zahrady, plán prací a odborná zpráva pomologa).

• Vzdělávací aktivity pro místní komunitu a samosprávu: v březnu 2023 se ve spolupráci s norskými odborníky konala Konference Kulturní dědictví, v jejímž rámci vznikla Strategie rozvoje kláštera. Na jejím vytvoření se při participativních jednáních podílela i místní komunita a zástupci zainteresovaných stran. Představení strategie veřejnosti se uskutečnilo 1. října 2023.

• Uspořádání kulturních akcí v zahradách kláštera pro místní komunitu: v květnu 2023 zahájil slavnostní otevření klášterní zahrady Koncert Filharmonie Hradec Králové a ZUŠ Opočno. Během prázdninových měsíců probíhalo Kulturní léto v klášterních zahradách, kdy veřejnost například zaujal koncert zpěváka Michala Horáka či putovní výstava Pětiletka běsů. V průběhu října a listopadu všechny kulturní akce realizované v rámci projektu zakončila výstava navazující na tvorbu strategie s názvem A co bude dál s klášterem?

• Vzdělávací aktivity v oblasti kulturního podnikání se uskutečnily prostřednictvím listopadových třídenních seminářů Akademie IDU s názvem Revitalizace a inovativní využití kulturního dědictví se sdílením zkušeností s realizací celého projektu.

• O splnění hlavního cíle a očekávaného přínosu projektu s výsledkem funkční revitalizované zahrady, která se stane centrem dění pro lokální obyvatele, hovoří i skutečnost, že si místní obyvatelé v klášterní zahradě například uspořádali trhy, pravidelně během léta navštěvovali lekce jógy a další fitness aktivity. Pravidelně se zde setkával spolek seniorů a lidé z místní farnosti. Děti zase potěšil prázdninový příměstský výtvarný kemp.

2

Opočenský klášterní areál, který dnes vlastní Královéhradecký kraj, byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673. Ve dvacátém století byl především ústavním zařízením, které tam fungovalo do roku 2007. Celý komplex je od roku 1958 kulturní památkou.