Budoucnost využití opočenského kláštera má svou strategii, v neděli 1. října ji veřejnosti představí architektonický ateliér City Upgrade

8. 11. 2023

Královéhradecký kraj a architekti ateliéru City Upgrade představí výsledek diskuzí vedení města Opočna, místních obyvatel a kraje o oživení budovy kapucínského kláštera. V nedávno zpřístupněných zahradách v areálu kláštera se v neděli od 13 hodin zájemci seznámí s vytvořenou strategií jeho dalšího rozvoje a návrhem koncepce pro jeho nové využití. Následně další návrhy možného využití představí i studenti z FA ČVUT v Praze a FA VUT v Brně.

„Celý komplex v Opočně má obrovský potenciál pro rozvoj místní kultury a cestovního ruchu. Měl by nabízet podmínky pro aktivity zdejších kulturních aktérů zaměřené specificky nejen na oblíbený kulturní turismus, ale především na turismus kreativní. V klášteře by měla působit řada institucí, skupin, spolků a lidí s jednotným, uceleným vedením. Mohli bychom zde společně vybudovat významnou kulturní platformu, která by byla citlivě rozdělena mezi potřeby města a jeho obyvatel i potřeby turistů,“ popsala některé z bodů vytvořeného dokumentu náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu.

Dokument Strategie rozvoje kláštera a návrh koncepce pro jeho nové využití vytvořili architekti ateliéru City Upgrade. Navrhují kroky, díky nimž by se měl opočenský klášterní areál postupně stát jedinečným centrem Opočna i celého Podorlicka. Návrh pro jeho budoucí využití vychází z propojení kultury, vzdělávání, léčitelství a sociální problematiky a snahy o otevření se veřejnosti. Navazuje tak na původní poslání působení kapucínského řádu v opočenském klášteře.

Po nedělním představení návrhu koncepce nového využití kláštera bude v zahradách výstava prezentující výstupy ze Strategie rozvoje kláštera. Další návrhy na oživení této památky od 15 hodin představí také studenti z FA ČVUT v Praze a FA VUT v Brně.

Opočenská klášterní zahrada se postupně otevírá veřejnosti a stává se novým místem pro pořádání kulturních akcí a setkávání místních i návštěvníků města. Během letních měsíců klidovou zónu přímo v centru města Opočna oživily koncerty ZUŠ Opočno, Filharmonie Hradec Králové a Michala Horáka. Návštěvníci měli možnost také zhlédnout výstavu Pětiletka běsů o osudech pamětníků z Královéhradeckého kraje.

Strategii i aktivity v klášterní zahradě se daří realizovat díky projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně, za podpory Fondů EHP 2014-2021, program Kultura.

Klášterní areál, který dnes vlastní Královéhradecký kraj, byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673. Ústavní zařízení v opočenském klášteře fungovalo do roku 2007. Celý komplex je od roku 1958 kulturní památkou.

Budoucnost využití opočenského kláštera má svou strategii, v neděli 1. října ji veřejnosti představí architektonický ateliér City Upgrade