Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

31. 1. 2024 Autor: Petr Adámek

Aktuální metodické materiály k poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zpracovává a zveřejňuje Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly na svých webových stránkách Dokumenty ODK - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

S účinností od 01.01.2024 zřídilo Ministerstvo vnitra Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/centralni-registr-vyrocnich-zprav. K centrálnímu registru zveřejnilo Ministerstvo vnitra též metodické materiály včetně instruktážních videí  https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/centralni-registr-vyrocnich-zprav/metodicka-pomoc-a-kontakty .

V souladu s ustanovením § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů musí povinný subjekt do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zmíněného zákona a v předepsané struktuře. Výroční zprávu zveřejňuje povinný subjekt buď na svých webových stránkách nebo v centrálním registru.