Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5

1. 8. 2023 Autor: Ing. Pavla Hofmanová, DiS.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR KHK dne 17. 6. 2019, o vydání Aktualizace č. 4 ZÚR KHK dne 22. 6. 2020, o vydání Aktualizace č. 3 ZÚR KHK dne 22. 3. 2021 a o vydání Aktualizace č 5 ZÚR KHK dne 27. 3. 2023. K nabytí účinnosti Aktualizace č. 5 ZÚR KHK došlo dne 9.5.2023.

 

Podle ustanovení § 42 odst. 10 stavebního zákona, aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a úplného znění nabývá aktualizace účinnosti.

Do listinné podoby Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, v rámci úředních hodin uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Textová část

Grafická část