Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

1. 2. 2018

Nové robotické pracoviště začalo sloužit studentům Střední průmyslové školy Trutnov v areálu praktické výuky v Mladých Bukách. Investice do lepšího technického vzdělávání byla možná díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a darů dvou společností, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Těmi jsou Continental Automotive Czech Republic s. r. o. Trutnov a KASPER KOVO s. r. o. Trutnov.

Škola vytvořila nové robotické pracoviště během osmi měsíců s náklady 950 tisíc korun. V rámci projektu pořídila dvě robotické buňky.

Studenti si mohou vyzkoušet spolupráci dvou robotů, což je běžná průmyslová aplikace. Robotické buňky se například propojí dopravníkem a jedna skupina studentů vkládá výrobky na dopravník a druhá je sbírá. Studenti procvičují týmovou spolupráci, časování operací a navíc zajišťuji bezkolizní stav robotických pracovišť,“ vysvětlil ředitel školy Vladislav Sauer.

Výuku obsluhy a programování robotů každoročně absolvuje více než 120 žáků závěrečných ročníků technických oborů školy. Jedná se o maturitní obory Slaboproudá elektrotechnika a Strojírenství a učební obory Elektrikář a Nástrojář. Absolventům se tak rozšíří možnosti uplatnění na místech seřizovačů či programátorů automatických a robotických výrobních linek.

Modernizace výuky a těsná spolupráce s firmami je tou správnou cestou. Technologie kolem nás se rychle mění a zejména technické školy na to musí náležitým způsobem reagovat. Na průmyslové škole v Trutnově se to daří a příjemně mne překvapila i její spolupráce se základními školami v okolí,“ zhodnotila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Společnosti Continental Automotive Czech Republic s. r. o. Trutnov a KASPER KOVO s. r. o. Trutnov a Střední průmyslová škola Trutnov dlouhodobě spolupracují a v uplynulých letech získaly ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje v projektu „Firma škole, Škola firmě“ za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů.

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty