Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Ostatní projekty

Individuální projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.

9. 10. 2008 Autor: Jana Fiedlerová

Projekt zabezpečuje dostupnost dalšího profesního vzdělávání pracovníkům působícím v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Reaguje na aktuální potřeby poskytovatelů sociálních služeb, jako je nutnost naplnit kvalifikační požadavky zákona o sociálních službách. Zároveň podporuje proces celoživotního učení.

Aktuální informace o projektu jsou na webové adrese www.socialniprojekty.cz.

Projekt zabezpečuje dostupnost dalšího profesního vzdělávání pracovníkům působícím v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Reaguje na aktuální potřeby poskytovatelů sociálních služeb, jako je nutnost naplnit kvalifikační požadavky zákona o sociálních službách. Zároveň podporuje proces celoživotního učení.

Projekt je určen pracovníkům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a pracovníkům obcí a Královéhradeckého kraje s kompetencemi v sociální oblasti.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 23 628 140 korun. Projekt trvá od října 2008 do září 2010.

Zpráva k zahájení projektu: Kraj získal na sociální služby 300 milionů z Evropské unie.

Akreditované kurzy podpořené v projektu vzdělávání

Tématická oblast

Počet hodin kurzu

Počet účastníků v běhu

Počet běhů

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

160

15

6

Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky (dle výběru) - kvalifikační kurz

200

15

3

Pravidla šetrné sebeobrany

56

15

12

První pomoc a zdravotnické minimum

40

15

12

Psychiatrické minimum

32

15

17

Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky

48

15

11

Základy fyzioterapie

32

15

6

Využívání kompenzačních pomůcek pro osoby s omezením pohybu

16

15

4

Specifika práce s klienty s mentálním postižením

32

15

11

Psychosociální prvky práce s klientem

40

15

4

Ergoterapie

56

15

4

Arteterapie

40

15

4

Muzikoterapie

40

15

4

Zvládání psychické zátěže, syndrom vyhoření, prevence

40

15

20

Zdravá komunikace

40

15

10

Individuální plánování

32

15

14

Péče o osoby se zdravotním postižením v rodině

24

15

3

Komunikace s klientem s problémovým chováním

32

15

5

Aktuální legislativa v sociálních službách

24

15

4

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka

40

15

7

Všechny individuální projekty Královéhradeckého kraje (2008)

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.

Soubory ke stažení