Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro duševně nemocné

Služby pro duševně nemocné

22. 4. 2024

V Královéhradeckém kraji je postupně dle souladu s krajskými rozvojovými plány budována síť služeb pro osoby s duševním onemocněním. Primárně je síť rozvíjena na základě potřeb osob s duševním onemocněním. Síť služeb pro osoby s duševním onemocněním je rozvíjena ve spolupráci se službami zdravotnickými a sociálními odbory obcí. Plná funkčnost systému je možná pouze v přímé spolupráci sociálních služeb s ambulantními psychiatry a spádovými psychiatrickými nemocnicemi, dále v koordinaci služeb v rámci sítě dalších poskytovatelů sociálních služeb. Důraz je také kladen na spolupráci s rodinou a přirozeným prostředím komunity, kde osoba s duševním onemocněním bydlí, žije a pracuje.

Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním zahrnují terénní a ambulantní služby a pobytová zařízení. Terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů jsou poskytovány služby sociální rehabilitace. V okresech Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Náchod tuto službu zajišťuje Péče o duševní zdraví, z. s. Stejný poskytovatel v okrese Hradec Králové zajišťuje provoz Centra duševního zdraví Hradec Králové. V okrese Trutnov zajišťuje péči Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, poskytovatelem této služby je Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Sociální rehabilitace pomáhá lidem se zkušeností rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s okolím, aby mohli žít plnohodnotně a samostatně ve svém prostředí, s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. CDZ RIAPS Trutnov provozuje i vlastní Telefonickou krizovou pomoc na čísle 702 256 762. Na tuto linku se mohou obracet osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku existence duševní poruchy (onemocnění schizofrenního spektra, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek), osoby v krizi či v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku působení akutního či dlouhodobého stresu. Linka je k dispozici občanům z celého Královéhradeckého kraje.

Služby CDZ a sociální rehabilitace jsou určeny především pro osoby, které se léčí pro vážné a dlouhodobé duševní onemocnění, jako jsou schizofrenie, deprese či poruchy osobnosti. Ostatní psychiatrické diagnózy však nejsou předem vyloučeny. Důraz je kladen na hodnocení potřeb klienta, nikdo na jeho diagnózu. Služby jsou poskytovány bezplatně. Rozhodující je dobrovolnost vstupu do služby, garantován je individuální přístup, práce v přirozeném prostředí (možnost scházet se v bydlišti uživatele), partnerství a respekt. Nejčastěji řešenými oblastmi je pomoc při hledání práce, správě a nakládání s financemi, bydlení, zvládání příznaků nemoci a krizových situací. V rámci sociální rehabilitace jsou také poskytovány služby, které pomáhají s aktivním trávením volného času. Organizují společenská setkání v klubech, pořádají rekondiční pobyty, organizují zájmové kroužky.

Pobytovým zařízením pro Královehradecký kraj je Domov na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách. Cílovou skupinou toho zařízení jsou lidé s chronickým duševním onemocněním starší 18 let s diagnózou schizofrenie či chronická psychóza, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují péči v rezidentním sociálním zařízení, kteří nejsou schopni řešit svoji situaci za pomoci terénních a ambulantních služeb a vyžadují pravidelnou a systematickou pomoc druhé osoby nebo ti, kteří mají trvalou poruchu jednání a vnímání reality a díky tomu nejsou schopni samostatného způsobu života. Posláním Domova je podpora při zajištění základních životních potřeb při péči o vlastní osobu a při dodržování doporučení lékařů. Zároveň je kladen důraz na to, aby klienti rozvíjeli svoje schopnosti a dovednosti tak, aby zůstali v co největší míře soběstační.

Dalšími pobytovými službami pro osoby s duševním onemocněním jsou i chráněná bydlení – například v Jičíně, kde službu provozují Sociální služby města Jičína. Více informací o jednotlivých službách a poskytovatelích naleznete v Katalogu sociálních služeb v KHK.

Od dubna 2021 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje působí krajská koordinátorka služeb péče o duševní zdraví, Mgr. Jana Králíková. Obracet se na ni můžete na telefonním čísle 702 213 117 nebo na e-mailové adrese jkralikova@khk.cz.