Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Projekt Rozvoj II

Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II

5. 10. 2010 Autor: Milan Šveřepa

Cílem projektu je zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Dílčí cíle: 

  1. Pomoci poskytovatelům při zlepšování kvality a dostupnosti sociálních služeb. 
  2. Zlepšit orientaci obyvatel Královéhradeckého kraje v nabídce sociálních a navazujících služeb. 
  3. Podpořit spolupráci zadavatelů a poskytovatelů na místní úrovni ve zlepšování dostupnosti a nabídky sociálních služeb.

Projekt trvá od října 2010 do září 2012. Navazuje na předchozí IP Rozvoj.

Aktivity projektu Rozvoj dostupnosti a kvality II

Konzultace k rozvoji kvality a dostupnosti sociálních služeb

Poskytovatelé a zadavatelé (obce - maximálně 20 konzultací) využívají zkušené konzultanty k řešení otázek a témat spojených s kvalitou a dostupností sociálních služeb. Celkem se koná 140 konzultací. 

Dlouhodobé konzultace k rozvoji kvality a dostupnosti sociálních služeb  

Sociální služba využívá podporu odborného konzultanta, který s ní řeší otázky spojené s kvalitou a dostupností služeb. Tato spolupráce je na rozdíl od jednorázových konzultací rozložena do delšího časového úseku (alespoň šest měsíců) a věnuje se jednomu tématu v rámci rozvoje kvality a dostupnosti služby. Celkem se koná 15 dlouhodobých konzultací.

Lepší orientace uživatelů v nabídce pomoci

Součástí aktivity jsou informační brožury a besedy pro seniory, pro osoby s postižením a pro pečující osoby. Konají se také semináře pro spolupracující profese, zejm. zdravotnické.

Podpora strategického plánování v sociální oblasti

Příprava koncepčních materiálů a analýz, např. pro zavedení víceletého financování, pro podporu vícezdrojového financování sociálních služeb, energetické audity budov, efektivnost využití vozového parku atd. Cílem je připravit potřebné podklady pro nastavení úprav financování sociálních služeb.

Spolupráce obcí s poskytovateli a uživateli služeb

Projekt podporuje intenzivní spolupráci městských úřadů s poskytovateli a uživateli služeb např. v oblasti informovanosti o nabídce služeb, v podpoře pečujících osob nebo v zajištění aktivit souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

Podpora dobrovolnictví v sociálních službách

Jedná se o ověření činnosti pěti okresních dobrovolnických středisek, která budou zajišťovat dobrovolníky pro klienty sociálních služeb. Cílem je zlepšit kvalitu života klientů služeb a také kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Aktuální informace o projektu jsou na webové adrese www.socialniprojekty.cz. 

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 23 345 700 korun.

Otázky a odpovědi

Soubory ke stažení