Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Ostatní projekty

Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

9. 10. 2008 Autor: Milan Šveřepa

Projekt zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Aktuální informace o projektu jsou na webové adrese www.socialniprojekty.cz.

Projekt zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Projekt vytváří plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji: zjišťuje potřeby občanů (formou diskuzí, komunitních setkání a aktivit), podporuje činnost pracovních skupin, definuje rozvojové priority, cíle a opatření, vytváří plán rozvoje sociálních služeb a umožňuje jeho veřejné projednání.

Projekt podporuje plnění a aktualizaci obecních plánů rozvoje sociálních služeb: zjišťuje potřeby občanů obcí, podporuje činnost pracovních skupin, připravuje projekty pro realizaci opatření místních plánů, zvyšuje informovanost o sociálních službách v obcích, vzdělává obce v přípravě a řízení projektů, poskytuje obcím metodickou podporu. Projekt podporuje poskytovatele v rozvoji kvality sociálních sociálních služeb: poskytuje jim konzultace, pořádá semináře pro výměnu zkušeností, informuje o příkladech dobré praxe, oceňuje dobrou praxi v sociálních službách. Podporuje vytvoření systému řízení kvality sociálních služeb: vytváří návrh systému řízení kvality sociálních služeb, ověřuje návrh ve vybraných sociálních službách, analyzuje výsledky a informuje o nich.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 27 077 154 korun. Projekt trvá od října 2008 do září 2010.

Zpráva k zahájení projektu: Kraj získal na sociální služby 300 milionů z Evropské unie.

Aktivity projektu Rozvoj dostupnosti a kvality

Vytvořit Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2011 – 2016
Průzkum potřeb, analýza stavu sociálních služeb, informační kampaň, vytvoření dokumentu. Více o přípravě krajského plánu zde.

Podpořit obce v realizaci a aktualizaci místních (komunitních) plánů rozvoje sociálních služeb
Vzdělávání koordinátorů plánování v projektovém řízení. Podpora realizace a aktualizace plánů v obcích Broumov, Kostelec nad Orlicí, Jaroměř, Jičín, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou. Vytvoření metodiky zjišťování potřeb občanů.

Zajistit poskytovatelům individualizovanou podporu v rozvoji sociálních služeb
Konzultace k rozvoji sociálních služeb.

Podpořit spolupráci poskytovatelů a zadavatelů v rozvoji kvality sociálních služeb
Semináře a tvůrčí dílny pro předání zkušeností v rámci podobných typů služeb. Pracovní skupiny: potřebnost a nastavení služeb pro lidi s problémem s alkoholem.; nastavení pobytové služby pro duševně nemocné; nastavení služeb se zvláštním režimem.

Vytvořit a ozkoušet systém řízení kvality v sociální službě
Vytvoření systému řízení kvality: manuálu pro poskytovatele, pro konzultanty a pro hodnocení řízení kvality. Ozkoušení systému v šesti zařízeních sociálních služeb.

Vybrané výsledky z činnosti projektu

Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Doma je doma - informace pro seniory.

Zpráva o studentské soutěži Propagujeme sociální služby.

Výsledky podpory plánování v obcích (webové stránky obcí): Broumov, Kostelec nad Orlicí, Jaroměř, Jičín, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou.

Zprávy z průzkumů, metodické materiály a další výsledky projektu naleznete níže.

Na výsledky tohoto projektu navazují činnosti projektu Rozvoj II.

Soubory ke stažení