Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Projekt Služby prevence

Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

9. 10. 2008 Autor: Milan Šveřepa

Projekt se zaměřuje na poskytování služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Aktuální informace o projektu jsou na webové adrese www.socialniprojekty.cz.

Projekt se zaměřuje na poskytování služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr sociálních služeb a jejich cílových skupin reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Projekt financuje provoz stávajících služeb prevence, navýšení kapacity některých z nich a vznik osmi nových služeb, zaměřených zejména na duševně nemocné osoby. Projekt financuje provoz těchto typů sociálních služeb: azylové domy a nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší, domy na půl cesty pro lidi opouštějící dětské domovy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pro osoby se zdravotním postižením, terénní programy pro uživatele drog, sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a duševně nemocné a následnou péči pro duševně nemocné.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 270 441 082 korun. Projekt trvá od října 2008 do září 2012.

Zpráva k zahájení projektu: Kraj získal na sociální služby 300 milionů z Evropské unie.

Služby sociální prevence podpořené v individuálním projektu

Druh sociální služby Převažující cílová skupina Region
§ 57 azylové domy osoby bez přístřeší Broumovsko, Rychnovsko, Královéhradecko, Trutnovsko
§ 57 azylové domy rodiny s dítětem/dětmi Královéhradecko, Trutnovsko, Náchodsko
§ 58 domy na půli cesty osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Náchodsko, Jičínsko
§ 59 kontaktní centra osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Královéhradecko, Trutnovsko
§ 60a intervenční centra oběti domácího násilí Královéhradecko
§ 61 nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší Královéhradecko
§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež děti, mládež a mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy Královéhradecko, Náchodsko, Novobydžovsko, Broumovsko, Novoměstsko,Rychnovsko, Trutnovsko
§ 64 následná péče osoby s chronickým duševním onemocněním Královéhradecko, Jičínsko, Rychnovsko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi děti, mládež a mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy Královéhradecko, kraj
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Královéhradecko, Jaroměřsko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi Královéhradecko, Rychnovsko
§ 69 terénní programy děti, mládež a mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy Královéhradecko, Novobydžovsko
§ 69 terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách kraj
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby bez přístřeší Královéhradecko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby s mentálním postižením Královéhradecko, Rychnovsko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby s tělesným postižením Novopacko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby se zrakovým postižením Královéhradecko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby s chronickým duševním onemocněním Královéhradecko, Jičínsko, Rychnovsko

Všechny individuální projekty Královéhradeckého kraje (2008)

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.

Soubory ke stažení