Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služebHistorie procesu plánování sociálních služeb

Plán rozvoje sociálních služeb 2011-2017

13. 3. 2018 Autor: Jiří Zeman

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017, včetně všech revizí. Součástí dokumentu je Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2015 - 2017. Dokument byl nahrazen Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020, který přijalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 4. 12. 2017.

Plán sociálních služeb

Stanovuje priority rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Je podkladem pro rozhodování o finanční podpoře sociálních služeb a dalších aktivitách ve prospěch poskytovaných sociálních služeb. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraj zpracovává na základě ustanovení písm. d) § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 - 2017

Síť podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 - 2017 je součástí Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017. Síť sociálních služeb je nástrojem k naplnění povinnosti kraje zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, která je uložena krajům v § 95 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Síť sociálních služeb je vypracovávána na základě § 95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Je přehledem o zajištění kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb a jejich finančního zabezpečení. Na základě schválené sítě Královéhradecký kraj financuje poskytování sociálních služeb z prostředků, které získá z dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i z vlastních zdrojů. 

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2015 - 2017 obsahuje údaje potřebné pro výpočet výše veřejné finanční podpory jednotlivým poskytovaným službám. Rozhodujícími údaji jsou kapacity vyjádřené lůžky a objemem personálu v přímé práci u pobytových forem služeb nebo objemem personálu v přímé práci u ostatních forem služeb. Poskytovatelé sociálních služeb mohou podávat podněty ke změně sítě sociálních služeb (zařazení nových služeb, případně o aktualizaci údajů o službách) 2 x ročně, více informací o aktualizaci sítě sociálních služeb získáte v sekci Plán sociálních služeb.

Komise rady kraje pro plánování a financování sociálních služeb

Rada kraje usnesením č. RK/14/422/2013 zřídila Komisi pro plánování a financování sociálních služeb – v komisi jsou zastoupeni členové Zastupitelstva kraje a obcí s rozšířenou působností. Komise je poradním orgánem Rady kraje v oblasti tvorby pravidel sítě sociálních služeb kraje, vyjadřuje stanoviska ke zvýšení/snížení kapacit poskytovaných sociálních služeb zařazených do sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, podílí se také na připomínkování návrhů výše dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.

Soubory ke stažení

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017 Revize č. 16 (pdf, 2234 kB, 27.6.2017)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 po revizi č. 16 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 19. 6. 2017, číslo usnesení ZK/6/319/2017. Revize aktualizuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Verze platná od 20.6. do 31. 12. 2017.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 1344 kB, 27.6.2017)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2017. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná od 20. 6. do 31. 12. 2017.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017 Revize č. 15 (pdf, 2233 kB, 8.12.2016)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 po revizi č. 15 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 5. 12. 2016, číslo usnesení ZK/2/28/2016. Revize aktualizuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Verze platná od 5. 12. 2016 do 19. 6. 2017.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 988 kB, 8.12.2016)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2017. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná od 5. 12. 2016 do 19. 6. 2017.

 • Přehled služeb s celostátní působností (pdf, 196 kB, 30.6.2016)

  Seznam služeb pověřených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, u kterých Královéhradecký kraj uznává potřebnost pro své obyvatele. Aktuálně platná verze.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017 Revize č. 14 (pdf, 2233 kB, 8.12.2016)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 po revizi č. 14 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 3. 10. 2016, číslo usnesení ZK/32/2294/2016. Revize upravuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v souvislosti s přípravou investičních projektů IROP. Verze platná od 3. 10. 2016 do 5. 12. 2016.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb - změny v souvislosti s IROP (pdf, 140 kB, 8.12.2016)

  Seznam odložených úprav sítě Veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v souvislosti s projekty IROP.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2017 Revize č. 13 (pdf, 2229 kB, 22.9.2016)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 po revizi č. 13 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 12. 9. 2016, číslo usnesení ZK/31/2175/2016. Revize prodlužuje platnost plánu a sítě sociálních služeb do roku 2017 a aktualizuje některá ustanovení plánu, zároveň doplňue dopřílohy 4.1pečovatelskou službu Pracoviště pečovatelské péče. Verze platná v období od 12. 9. 2016 do 3. 10. 2016.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 1515 kB, 22.9.2016)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2017. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 12. 9. 2016 do 5. 12. 2016.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 12 (pdf, 2288 kB, 30.6.2016)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 12 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 20. 6. 2016, číslo usnesení ZK/30/2071/2016. Revize aktualizuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a vkládá přílohu Přehled služeb s celostátní působností. Verze platná v období od 20. 6. 2016 do 12. 9. 2016.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 1511 kB, 30.6.2016)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2016. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 20. 6. 2016 do 12. 9. 2016.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 10 (pdf, 2270 kB, 10.12.2015)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 10 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 7. 12. 2015, číslo usnesení ZK/ /2015. Revize aktualizuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Verze platná v období od 7. 12. 2015 do 20. 6. 2016.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 662 kB, 10.12.2015)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2016. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 7. 12. 2015 do 20. 6. 2016.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 9 (pdf, 2270 kB, 16.7.2015)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 9 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 22. 6. 2015, číslo usnesení ZK/22/1492/2015. Revize aktualizuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Verze platná v období od 22. 6. 2015 do 7. 12. 2015.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 710 kB, 16.7.2015)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2016. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 22. 6. 2015 do 7. 12. 2015.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - úpravy v souvislosti s individuálními projekty (pdf, 539 kB, 16.7.2015)

  Přehled změn samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2016 v souvislosti se zahájením individuálních projektů na podporu služeb sociální prevence. Změny jsou účinné v závislosti na realizaci služeb financovaných z individuálního projektu v roce 2016.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 7 (pdf, 2563 kB, 4.3.2015)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 7 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 2. 2. 2015, číslo usnesení ZK/19/1263/2015. Revize aktualizuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v souvislosti s přechodem služeb ADRA o. s. na Nomia z. ú. Verze platná v období od 2. 2. 2015 do 22. 6. 2015.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 2214 kB, 4.3.2015)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2016. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 2. 2. 2015 do 22. 6. 2015.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 6 (pdf, 2560 kB, 4.11.2014)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 6 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 3. 11. 2014, číslo usnesení ZK/17/1115/2014. Revize aktualizuje části plánu v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje, dle § 101a Zákona o sociálních službách, dále upravuje přílohu 4.1 - Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a ruší přílohu 4.2. Verze platná v období od 3. 11. 2014 do 2. 2. 2015.

 • Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb (pdf, 2237 kB, 4.11.2014)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb pro roky 2015 - 2016. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 3. 11. 2014 do 2. 2. 2015.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 5 (pdf, 2572 kB, 26.6.2014)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 5 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 23. 6. 2014, číslo usnesení ZK/15/932/2014. Revize aktualizuje samostatné přílohy 4.1 a 4.2, které obsahují přehled veřejně podporovaných sociálních služeb. Verze platná v období od 23. 6. 2014 do 3. 11. 2014

 • Příloha 4.1 Síť poskytovatelů pobytových služeb (pdf, 68 kB, 26.6.2014)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť pobytových sociálních služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 23. 6. 2014 do 3. 11. 2014.

 • Příloha 4.2 Síť poskytovatelů ambulantních a terénních služeb (pdf, 107 kB, 26.6.2014)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.2 Síť terénních, ambulantních a dalších pobytových služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platná v období od 23. 6. 2014 do 3. 11. 2014.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 4 (pdf, 2572 kB, 14.1.2014)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 4 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 9. 12. 2013, číslo usnesení ZK/11/615/2013. Revize aktualizuje samostatné přílohy 4.1 a 4.2, které obsahují přehled veřejně podporovaných sociálních služeb. Verze platná v období od 9. 12. 2013 do 23. 6. 2014.

 • Příloha 4.1 Síť poskytovatelů pobytových služeb (pdf, 475 kB, 14.1.2014)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť pobytových sociálních služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platbná v období 9. 12. 2013 - 23. 6. 2014.

 • Příloha 4.2 Síť poskytovatelů ambulantních a terénních služeb (pdf, 853 kB, 14.1.2014)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.2 Síť terénních, ambulantních a dalších pobytových služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Verze platbná v období 9. 12. 2013 - 23. 6. 2014.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 3 (pdf, 2572 kB, 19.7.2013)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 3 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 17. 6. 2013, číslo usnesení ZK/6/327/2013. Usnesení vypouští ustanovení o řídící skupině, nahrazuje je kapitolou "Komise pro plánování a financování sociálních služeb", dále aktualizuje samostatné přílohy 4.1 a 4.2, které obsahují přehled veřejně podporovaných sociálních služeb. Dokument platný v období 17. 6. 2013 - 9. 12. 2013.

 • Příloha 4.1 Síť poskytovatelů pobytových služeb (pdf, 472 kB, 19.7.2013)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť pobytových sociálních služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Dokument platný v období 17. 6. 2013 - 9. 12. 2013.

 • Příloha 4.2 Síť poskytovatelů ambulantních a terénních služeb (pdf, 844 kB, 19.7.2013)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.2 Síť terénních, ambulantních a dalších pobytových služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Dokument platný v období 17. 6. 2013 - 9. 12. 2013.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 2 (pdf, 2567 kB, 8.10.2012)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 2 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 4. 10. 2012, číslo usnesení ZK/30/2180/2012. Usnesení doplňuje přílohu číslo 4 Síť veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 - 2014 a samostatné přílohy 4.1 a 4.2, které obsahují přehled veřejně podporovaných sociálních služeb. Dokument platný v období 4. 10. 2012 - 17. 6. 2013

 • Příloha 4.1 Síť poskytovatelů pobytových služeb (pdf, 471 kB, 8.10.2012)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.1 Síť pobytových sociálních služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Dokument platný v období 4. 10. 2012 - 17. 6. 2013.

 • Příloha 4.2 Síť poskytovatelů ambulantních a terénních služeb (pdf, 761 kB, 8.10.2012)

  Samostatná příloha ke Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb č. 4.2 Síť terénních, ambulantních a dalších pobytových služeb na období 2013 - 2014. Obsahuje přehled poskytovaných služeb, které jsou podporovány z veřejných finančních prostředků. Dokument platný v období 4. 10. 2012 - 17. 6. 2013.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 Revize č. 1 (pdf, 2121 kB, 11.1.2012)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 po revizi č. 1 přijaté Zastupitelstvem kraje dne 1. 12. 2011, číslo usnesení ZK/24/1747/2011. Usnesení mění fungování řídící skupiny a vypouští ustanovení o transformaci Domova sociálních služeb Skřivany. Verze platná do 4. 10. 2012.

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 (pdf, 2049 kB, 6.12.2010)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016 schválený Zastupitelstvem kraje dne 2.12.2010, číslo usnesení ZK/17/1193/2010.

 • Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2007–09 (pdf, 550 kB, 1.7.2009)

  Vyhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009 (1. aktualizace pro období 08-09)

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 - 2009. 1. aktualizace pro období 2008 - 2009 (pdf, 521 kB, 18.12.2007)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 - 2009. 1. Aktualizace pro období 2008 - 2009.
  (Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.12.2007 usnesením č.ZK/25/1645/2007)

 • Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 - 2009 (pdf, 486 kB, 28.2.2007)

  Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 - 2009

 • Průzkum potřeb a informovanosti o sociálních službách (pdf, 2341 kB, 31.1.2007)

  Průzkum sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji a úrovně znalostí obyvatel o sociálních službách. Analýza dat z dotazníkového šetření (2006).

 • Hlavní cíle Koncepce sociální práce a sociálních služeb (2001) (pdf, 136 kB, 31.1.2007)

  Hlavní cíle Koncepce sociální práce a sociálních služeb (2001). Výtah z Analýzy sociální situace a sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.