Informace pro vlastníky

7.2.2022

Prohlašování věcí za kulturní památky

Informace pro vlastníky o tom, co je kulturní památka, jaký je postup jejího prohlášení a jaké jsou povinnosti vlastníků v době probíhajícího procesu o jejím prohlášení

14.7.2008

Dotační tituly Ministerstva kultury ČR pro památkovou péči aplikovatelné pro území Královéhradeckého kraje

Havarijní program; Program záchrany architektonického dědictví; Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních památek; Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností