Zahraniční vztahy - posilování Česko-Srbské spolupráce

Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)

Dotační titul

Dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce české republiky

Období realizace 01/2013 – 12/2013

Cíl projektu

Záměrem projektu je pomoc regionu Banát s přípravou procesu regionalizace a vstupu do EU. Obecným cílem je posílení absorpčních kapacit regionu Banát prostřednictvím předání zkušeností činností Královéhradeckého kraje a jednotlivých partnerských organizací, které jsou zapojeny do projektu – regionální rozvojová agentura CEP, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Místní akční skupina Království - Jestřebí hory a Technologické centrum Hradec Králové. Projekt má za cíl zahájit hlubší a intenzivnější spolupráci, která by měla vyústit v rozšíření spolupráce a vzniku nových společných projektových záměrů. Projekt bude realizován prostřednictvím studijních cest, při kterých budou partnerské organizace srbského Banátu seznamovány s činností a působením organizací na české straně.

Více informací