Svazek obcí 1866

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Studnice 1, 549 48 Studnice u Náchoda
IČ: 69860947

Telefon: 606 636 640
manažerka Zdeňka Hovorková
E-mail: zdenavysokov@seznam.cz hovorkova@masmum.cz
WWW: http://www.svazekobci1866.cz/index.php
* Červená Hora
* Provodov - Šonov
* Slatina nad Úpou
* Studnice
* Vysokov
* Žernov
Předmět činnost

a)  Základním motivem činnosti svazku je ochrana společných zájmů členských obcí, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec a společná realizace dílčích aktivit, naplňujících základní poslání svazku - přispět k dalšímu příznivému rozvoji jeho zájmového území ve prospěch všech občanů členských obcí a návštěvníků tohoto mikroregionu.
b) Svazek se dále v předmětu své činnosti inspiruje zásadami Programu obnovy venkova, předvstupních programů EU, programů přeshraniční spolupráce a dalších podobných národních a mezinárodních programů.
c)  Jednotlivými činnostmi svazku jsou zejména:
* ochrana životního prostředí v zájmovém území
* společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obydlenosti
* koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
* koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
* slaďování zájmů a činností místních samospráv a hájení zájmů svazku před orgány státní správy
* vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
* zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
* zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
* propagace svazku a jeho zájmového území
d) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, ale korespondují se zájmy a záměry s předmětem činnosti svazku jako celku. Pro odpovědnost za tyto akce a jejich finanční, účetní a dokumentační zabezpečení platí stejné zásady, jako pro splečné akce všech členských obcí.

orgány svazku statutární orgány
* sněm
* předseda svazku
* 1. místopředseda
* 2. místopředseda
* revizní skupina
 • předseda Ing. Josef Kulek
  Šonov 108, 549 08 Provodov-Šonov
   
 •  1. místopředseda Mgr. Libor Mojžíš
  Žernov 119, 552 03 Česká Skalice
   
 •  2. místopředseda Ing. Bronislav Zajíc
  Červená Hora 60, 549 41 Červený Kostelec
Datum vzniku: 20.9.1999 Datum zániku:

Soubory ke stažení