NOVOPACKO

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
IČ: 75126001

Telefon: 776 280 028
E-mail: predseda@novopacko.cz
WWW: http://www.dsonovopacko.cz

Kancelář: L.Mašínové 1930, 509 01 Nová Paka

* Nová Paka
* Pecka
* Stará Paka
* Úbislavice
* Vidochov
Předmět činnost
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, na ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a na jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. prosazování trvale udržitelného rozvoje v zájmovém území,
c. koordinace investičních a neinvestičních projektů v zájmovém území,
d. koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku,
e. slaďování zájmů a činností místních samospráv a společného ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území,
f. vytváření, zmnožování a správy majetku svazku,
g. zastupování členů svazku při jednání o společných věcech se třetími osobami, zejména s orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.,
h. oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví,
i. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
j. oblasti rozvoje kultury,
k. požární ochrany,
l. ochrany životního prostředí,
m. rozvoje cestovního ruchu,
n. odvádění a čištění odpadních vod,
o. administrativní činnosti, zejména právního poradenství,
p. a vše dle §50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
orgány svazku statutární orgány
* valná hromada
* předseda
* rada
* kontrolní komise
  • předseda Ing. Vítězslav Dufek
    Stav 66, 509 01 Nová Paka
     
Datum vzniku: 3.10.2007 Datum zániku:

Soubory ke stažení