Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 04708733

Telefon: 491 490 022, 702 196 653
manažerka Ing. Lenka Šmotková, tel: 608  206 409
E-mail: starosta@ceskaskalice.cz lenka.smotkova@seznam.cz
WWW: http://kladskastezka.cz/

 • Česká Skalice
 •  Jaroměř
 • Náchod
 • Nahořany
 • Provodov-Šonov
 • Rychnovek
 • Velká Jesenice
Předmět činnost
1. Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích a případně dalších právních předpisů.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své činnosti dle b. 1 vyvíjet též další činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit valná hromada.
4. Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematické a efektivní realizaci projektu Kladská stezka.
 
orgány svazku statutární orgány
 • valná hromada
 • předseda
 • místopředseda
 • kontrolní komise
 • předseda Bc. Martin Staněk Dis
  Tyršova 820, 552 03 Česká Skalice
  - zánik funkce: 23.11.2018
   
 • místopředseda Ing. Jiří Klepsa
  Jezbinská 955, 551 01 Jaroměř
  - zánik funkce: 23.11.2018
   
 • předsedkyně Ing. Zuzana Jungwirthová
  Sportovní 854, 552 03 Česká Skalice
  - vznik funkce: 23.11.2018
   
 • místopředsedkyně Ing. Pavla Maršíková
  Pod smrkem 2092, 547 01 Náchod
  - zánik funkce: 8.11.2022
   
 • místopředseda: Bc. Jan Borůvka
  U nemocnice 902, 551 01 Jaroměř
  - vznik funkce: 8.11.2022
Datum vzniku: 12.1.2016 Datum zániku:

Soubory ke stažení