Pamětní plaketa Péče o válečné hroby

Pamětní plaketa Péče o válečné hroby   Pamětní plaketa Péče o válečné hroby   Pamětní plaketa Péče o válečné hroby

Pamětní plakety Péče o válečné hroby je předáváno Ministerstvem obrany ČR ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Ocenění se předává za příkladné a záslužné práce v oblasti péče, obnova a propagace válečných hrobů a pietních míst. 
 

Ocenění za rok 2022
Ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Pavel Kugler ve spolupráci se zástupci kraje ocenil během slavnostního odpoledne pět nominovaných v Hospitálu Kuks.

 • Obec Bílý Újezd - příkladná péče o válečné hroby v katastru obce a za opravu pomníku obětem 1. světové války v Hrošce
 • Město Vamberk - příkladná péče o válečné hroby v majetku města; za opravu pomníku obětem 1. světové války v Pekle nad Zdobnicí a vybudování pomníku v Merklovicích
 • Městys Velký Vřešťov - příkladná péče o válečné hroby v katastru obce a za opravu pomníků obětem 1. světové války a 2. světové války
 • Obec Lužec nad Cidlinou - příkladná péče o válečné hroby v katastru obce, za opravu pomníku v centru obce s přispěním Ministerstva obrany ČR
 • Matouše Holase - vydání publikace Archeologie Prusko-rakouské války z roku 1866, která je považovaná za významný metodický podklad pro ochranu a poznání dosud neoznačených válečných hrobů a archeologie bitevního pole

Ocenění za rok 2021
Plaketa péče o válečné hroby byla předána 16. června 2021 devíti nominovaným v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

 • obec Zachrašťany - zřízení pomníku připomínajícího hrdinství padlého válečného pilota RAF Dobromila Špinky na místě jeho rodného domu
 • obec Pěčín  - příkladnná obnova a oprava pomníku věnovaného obětem padlým v 1. světové válce
 • klub důchodců Černý Důl - dlouhodobá příkladná péče o všechny tři válečné hroby v katastru městyse Černý Důl
 • Olga Hájková - dlouhodobá příkladná péče o místní válečné hroby a památníky a udržování tradic a kontaktů s německými krajany, kteří se podílejí na jejich obnově
 • obec Trotina - zřízení památníku padlým v 1. světové válce
 • obec Vilantice - příkladná dlouhodobá péče o památník padlých v 1. světové válce
 • Soňa Kerelová a Šárka Špicarová - knižní popularizace pietních míst věnovaných památce obětí světových válek a protikomunistického odboje na území ORP Hořice a připomínání osudů těchto obětí
 • Zdeněk Fink - významná podpora obnovy památníku padlých legionářů 4. čs. střeleckého pluku
 • obec Nepolisy - dlouhodobá příkladná péče o válečné hroby a pomníky na území obce

Ocenění za rok 2016

Předání proběhlo dne 1. července 2016 během slavnostní ceremonie ve Střezeticích v rámci vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové.

 • Alena Truxová - dlouhodobá příkladná péče o válečné hroby
 • obec Mělník - restaurování a zhotovení nových pomníků obětem války
 • Jaroslva Dvořák - propagační a publikační činnost
 • Vlastimil Grof - dlouhodobá příkladná péče o válečné hroby a pietní místa
 • obec Černíkovice - oprava Pomníku padlých
 • městys Nový Hrádek - dlouhodobá péče a oprava válečných hrobů a pietních míst
 • Ing. Radek Teichman - aktivní spolupráce a pomoc při renovacích válečných hrobů a pietních míst

Ocenění za rok 2013

 • Pavel Mucha - aktivní koordinace péče o válečné hroby v Královéhradeckém kraji

Ocenění za rok 2008

 • Aleš Chvojka - dlouhodobá příkladná péče o válečné hroby
 • Komitét pro udržování památek z války roku 1866 - dlouholetá organizace péče o válečné hroby
 • obec Dolany - mnohaletá finanční podpora péče o válečné hroby a spolupráce s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866
 • obec Boháňka - restaurování pomníků z 1. světové války