Kulturní akce s trvalou záštitou Rady KHK 2018-2020